Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1474/24 – Wyrok KIO – 2024-05-21 Premium

2024-05-21 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1474/24 WYROK Warszawa, dnia 21 maja 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2024 r. przez wykonawcę Q... Spółka z ...

KIO 1488/24 – Wyrok KIO – 2024-05-21 Premium

2024-05-21 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1488/24 WYROK Warszawa, dnia 21.05.2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Agata Mikołajczyk Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2024 r. w Warszawie z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do ...

KIO 1519/24 – Wyrok KIO – 2024-05-21 Premium

2024-05-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1519/24 WYROK Warszawa, dnia 21 maja 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolantka: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 29 kwietnia 2024 r. przez odwołującego C. S. prowadzącego ...

KIO 1441/24 – Wyrok KIO – 2024-05-21 Premium

2024-05-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1441/24 WYROK Warszawa, dnia 21 maja 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2024 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 kwietnia 2024 r. przez ...

KIO 1538/24 – Postanowienie KIO – 2024-05-21

2024-05-21 » Zwraca wniesione odwołanie

Sygn. akt: KIO 1538/24 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Warszawa, dnia 21 maja 2024 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania przez Konsorcjum: ADS Ś. spółka ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

2024-05-21 » Zwraca wniesione odwołanie

Sygn. akt: KIO 1536/24 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Warszawa, dnia 21 maja 2024 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania przez Klimatech Serwis Sp. z o.o., ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

2024-05-21 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1516/24 POSTANOWIENIE Warszawa, dnia 21 maja 2024 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 21 maja 2024 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa ...

KIO 1433/24 – Wyrok KIO – 2024-05-16 Premium

2024-05-16 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1433/24 WYROK Warszawa, dnia 16 maja 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Banaszkiewicz Protokolant: Patryk Pazura po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2024 r. przez wykonawcę P... sp. z o.o. z ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

2024-05-16 » Zwraca wniesione odwołanie

Sygn. akt: KIO 1504/24 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Warszawa, dnia 16 maja 2024 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania przez BUDECO Sp. z o.o., Parzniew, ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

2024-05-16 » Zwraca wniesione odwołanie

Sygn. akt: KIO 1481/24 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Warszawa, dnia 16 maja 2024 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania przez Piekarnia Tyrolska Sp. z o....

« poprzednie12345678910...5639następne »