Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 988/24 – Wyrok KIO – 2024-04-11 Premium

2024-04-11 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 988/24 WYROK Warszawa, dnia 11 kwietnia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Małgorzata Matecka Protokolant: Patryk Pazura po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2024 r. przez wykonawcę A... sp. z o.o. z ...

KIO 973/24 – Wyrok KIO – 2024-04-11 Premium

2024-04-11 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 973/24 WYROK Warszawa, dnia 11 kwietnia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2024 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2024 r. przez ...

C-710/22, T-642/19 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024-04-11

2024-04-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO M. COLLINSA przedstawiona w dniu 11 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa C-710/22 P JCDecaux Street Furniture Belgium przeciwko Komisji Europejskiej Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Pomoc wdrożona przez władze belgijskie na rzecz JCDecaux ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-04-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 11 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa C-28/23 NFŠ a.s. przeciwko Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu...

KIO 1024/24 – Wyrok KIO – 2024-04-10 Premium

2024-04-10 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

sygn. akt: KIO 1024/24 WYROK Warszawa, dnia 10 kwietnia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 marca 2024 r. przez wykonawcę D(1)... sp. z o.o., ul. (...); P., w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

2024-04-10 » Zwraca wniesione odwołanie

Sygn. akt: KIO 1067/24 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2024 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania przez Przedsiębiorstwo ...

KIO 981/24 – Wyrok KIO – 2024-04-10 Premium

2024-04-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 981/24 WYROK Warszawa, dnia 10 kwietnia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Emilia Garbala Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2024 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

KIO 990/24 – Wyrok KIO – 2024-04-10 Premium

2024-04-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 990/24 WYROK Warszawa, dnia 10 kwietnia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2024 r. przez wykonawcę: K... Sp. z o. o., ul. (...), P. w ...

KIO 987/24 – Wyrok KIO – 2024-04-10 Premium

2024-04-10 » Oddala odwołanie

sygn. akt. KIO 987/24 WYROK Warszawa, dnia 10 kwietnia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2024 r. przez wykonawców wspólnie ...

KIO 989/24 – Wyrok KIO – 2024-04-10 Premium

2024-04-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 989/24 WYROK Warszawa, dnia 10.04.2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolantka: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 25 marca ...

« poprzednie1...89101112131415161718...5639następne »