Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2432/22 – Wyrok KIO – 2022-10-21 Premium

2022-10-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2432/22 WYROK z dnia 21 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie 3 października 2022 r. i 17 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 września 2022 roku przez ...

KIO 2616/22 – Wyrok KIO – 2022-10-21 Premium

2022-10-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2616/22 WYROK z dnia 21 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 ...

KIO/KD 28/22 – Uchwała KIO – 2022-10-20

2022-10-20

Sygn. akt: KIO/KD 28/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 20 października 2022 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 19 września 2022 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego, którym jest Gmina Miasto Pionki - Urząd Miejski Pionki dotyczących informacji o wyniku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 20 października 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/7/UE - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Odzyskiwanie od organu publicznego wierzytelności nabytych od przedsiębiorstw przez firmę windykacyjną - Rekompensata ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-10-13

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 13 października 2022 r.(1) Sprawa C-571/21 RWE Power Aktiengesellschaft przeciwko Hauptzollamt Duisburg wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (sąd ds. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-13

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 13 października 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Rozporządzenie (EWG) nr 3577/92 - Artykuły 1 i 4 - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 1 - Bezpośrednie udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych - Usługi publiczne w zakresie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-10-12 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2522/22 WYROK z dnia 12 października 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Aleksandra Patyk Michał Pawłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

KIO 2539/22 – Wyrok KIO – 2022-10-11 Premium

2022-10-11 » Oddala odwołanie

sygn. akt: KIO 2539/22 WYROK z dnia 11 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 września ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2022

2022-10-10

Sygn. akt: KIO/W 35/22 POSTANOWIENIE z dnia 10 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 października 2022 r. w Warszawie wniosku z 6 października 2022 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia...

KIO 2521/22 – Wyrok KIO – 2022-10-10 Premium

2022-10-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2521/22 WYROK z dnia 10 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka-Baran Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 ...

« poprzednie1234567...5199następne »