Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1249/22 – Wyrok KIO – 2022-05-25 Premium

2022-05-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1249/22 WYROK z dnia 25 maja 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 maja 2022 r. przez ...

KIO 1151/22 – Wyrok KIO – 2022-05-25 Premium

2022-05-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1151/22 WYROK z dnia 25 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 20 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 25 kwietnia 2022 roku przez odwołującego C... ...

KIO 1200/22 – Wyrok KIO – 2022-05-23 Premium

2022-05-23 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1200/22 WYROK z dnia 23 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Michał Pawłowski Joanna Gawdzik - Zawalska Protokolant: Łukasz Listkiewicz Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

KIO 1184/22 – Wyrok KIO – 2022-05-19 Premium

2022-05-19 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1184/22 WYROK z dnia 19 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 kwietnia 2022 r. przez ...

KIO 1128/22 – Wyrok KIO – 2022-05-16 Premium

2022-05-16 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1128/22 WYROK z dnia 16 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 12 maja 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 kwietnia 2022 r. przez...

KIO 1052/22 – Wyrok KIO – 2022-05-16 Premium

2022-05-16 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1052/22 WYROK z dnia 16 maja 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 roku ...

KIO 1115/22 – Wyrok KIO – 2022-05-16 Premium

2022-05-16 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1115/22 WYROK z dnia 16 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez E... Sp. z o.o...

KIO 1087/22 – Wyrok KIO – 2022-05-13 Premium

2022-05-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1087/22 WYROK z dnia 13 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie dnia 10 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 21 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę T...

KIO 1104/22 – Wyrok KIO – 2022-05-13

2022-05-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1104/22 WYROK z dnia 13 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska Emilia Garbala Protokolant: KIaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-05-12

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 12 maja 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Gospodarowanie odpadami - Zamówienia typu "in house" - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuły 12 i 72 - Brak spełniania przesłanek "kontroli podobnej" w następstwie połączenia przedsiębiorstw - Możliwość ...

« poprzednie1234567...5049następne »