Logowanie

UZP/ZO/0-917/07 – Wyrok ZA – 2007-07-31 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego

ustawy Pzp, zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty. Protestujący wnosił o powtórzenie przeanalizowanie ...

UZP/ZO/0-393/06 – Postanowienie ZA – 2006-02-15 – 1 fragment

Odrzuca odwołanie

sprzeczna z ustawą lub SIWZ. Wyjaśnienie treści oferty nie może - zdaniem Odwołującego - prowadzić ...

UZP/ZO/0-1479/06 – Wyrok ZA – 2006-05-24 – 1 fragment

Oddala odwołanie

zwrócić się do Odwołującego o wyjaśnienie treści oferty. Zamawiający nie ustosunkował się do ...

UZP/ZO/0-2100/05 – Wyrok ZA – 2005-08-11 – 1 fragment

Oddala odwołanie

zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty. Mając na uwadze powyższy stan ...

UZP/ZO/0-1082/05 – Wyrok ZA – 2005-05-30 – 1 fragment

Oddala odwołanie

ustawy - Prawo zamówień publicznych o wyjaśnienie treści oferty w części dotyczącej ceny i ...

UZP/ZO/0-235/05 – Wyrok ZA – 2005-02-14 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego

SIWZ. Na pytanie Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty w trybie art. 87 ustawy ...

UZP/ZO/0-1408/04 – Postanowienie ZA – 2004-09-08 – 1 fragment

Odrzuca odwołanie

1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnienie treści oferty w tym zakresie. Wobec wyjaśnienia ...

UZP/ZO/0-3360/05 – Wyrok ZA – 2005-11-18 – 1 fragment

Uwzględnia odwołania i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania

Zamawiający wystąpił do niego o wyjaśnienie treści oferty z 19 października 2005r ...

UZP/ZO/0-391/05 – Wyrok ZA – 2005-03-08 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność Zamawiającego polegającą na wezwaniu Odwołującego do wykonania prezentacji oprogramowania oraz czynność wezwania Odwołującego do przedłożenia wykazu firm o tożsamym zamówieniu

nie może być traktowane jako wyjaśnienie treści oferty w rozumieniu art. 87 pzp ...

UZP/ZO/0-905/07 – Wyrok ZA – 2007-07-30 – 2 fragmenty

Oddala odwołanie

niewykonanie obowiązku wezwania oferenta do wyjaśnienia treści oferty (sprzeczności w określeniu okresów serwisu ...
29.05.2007 r., stanowiące wyjaśnienie treści oferty, jednak nie miało ono wpływu ...

« poprzednie 2 następne »