Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zamówienia publiczne w Bułgarii 0 fragmentów

2007-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2007

Piasta Dariusz BzG 1/2007 Zamówienia publiczne Wprowadzenie Od 1 stycznia 2007 r. Unia Europejska powiększyła się o dwa nowe państwa członkowskie: Rumunię i Bułgarię. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to możliwość ubiegania się o kontrakty publiczne w kolejnych dwóch krajach. Warto zatem, abyśmy ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2005 0 fragmentów

2005-03-15 » Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 1/2005

Piasta Dariusz BzG 1/2005 Zamówienia publiczne Celem niedawno przyjętych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych tzn. dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach wodnym...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007 1 fragment

2007-04-13 » Uwzględnia odwołanie wykonawcy Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz oddala odwołanie wykonawcy ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie

zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie bankowej gwarancji wadialnej z ważnością ...

12następne »