Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

UZP/ZO/0-2053/04 – Wyrok ZA – 2004-12-01 1 fragment

2004-12-01 » Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność odrzucenia oferty Odwołującego i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

ustawą. Zamawiający uzasadnił swoją decyzję rażąco niską ceną jednostkową usługi serwisowej zawartą w ofercie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006 1 fragment

2006-10-23 » Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność Zamawiającego polegającą na wyborze oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert

zł mamy do czynienia z rażąco niską ceną jednostkową, która miała wpływ na wartość ...

123następne »