Logowanie

KA/35/11 – Kontrola UZP – 2011-11-10 – 1 fragment

to okoliczność wskazująca na techniczne przyczyny o obiektywnym charakterze". W wyjaśnieniach udzielonych w piśmie ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2011 – 2 fragmenty

Nie uwzględniono zastrzeżeń

to okoliczność wskazująca na techniczne przyczyny o obiektywnym charakterze." W wyjaśnieniach udzielonych w piśmie ...
to okoliczność wskazująca na techniczne przyczyny o obiektywnym charakterze." Okoliczność bezsporną stanowiło, że Zamawiający ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 2 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

do wyjaśnienia, czy zachodzą uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, które uniemożliwiły mu uzyskanie poświadczenia ...
ustalenie okoliczności, czy występowały uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze uniemożliwiające uzyskanie poświadczenia Odwołujący chciałby ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2012 – 1 fragment

z wolnej ręki, ale techniczne przyczyny o obiektywnym charakterze dotyczące charakterystyki i sposobu funkcjonowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 3 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

wykonania projektu nie stanowi uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze i powinna być poczytana jako ...
przez Energa-Operator stanowi uzasadnioną przyczynę o obiektywnym charakterze dla braku przedstawienia poświadczenia należytego ...
wykonania projektu nie stanowi uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze i powinna być poczytana jako ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 5 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

wyżej opisano obwarowane okolicznością uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze. Odwołujący w piśmie z dnia ...
należy uznać jako uzasadnioną okoliczność (przyczynę) o obiektywnym charakterze uniemożliwiającą przedłożenie poświadczenia przez odwołującego ...
po stronie odwołującego zachodzi uzasadniona przyczyna o obiektywnym charakterze uprawniająca do złożenia oświadczenia zamiast ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 2 fragmenty

Oddala odwołanie

powinien wykazać, że takie uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze wystąpiły. W odpowiedzi na ww ...
czerwca 2014 r. podał uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, które uniemożliwiają mu uzyskanie od ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

oraz oświadczenia podmiotu wskazującego uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze dla których nie mógł pozyskać ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 1 fragment

Oddala odwołanie

występują i jakie są uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, które spowodowały, że Konsorcjum AVR ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2015 – 1 fragment

wyjaśnień. W ocenie zamawiającego uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze w zaistniałym przypadku mają miejsce ...

1 następne »