Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/KD 19/22 – Uchwała KIO – 2022-07-01 22 fragmenty

2022-07-01

stwierdził naruszenie przez Zamawiającego przepisów art. 433 pkt 4 w zw. z ...

dosypanego piasku. Wskazując na naruszenie art. 433 pkt 4 w zw. z ...

w stawie należy stwierdzić, że art. 433 pkt 4 ustawy Pzp zakazuje ...

wprowadzenia do ustawy Pzp przepisu art. 433 było ograniczenie praktyk polegających na ...

powyższe negatywne zjawisko, określił w art. 433 ustawy katalog niedozwolonych postanowień, czyli ...

nie mogą przewidywać. W świetle art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, do ...

umowy za niedozwolone w świetle art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli ...

gwarantowanego) zakresu zamówienia stanowił naruszenie art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, w ...

więc, co oczywiste do naruszenia art. 433 pkt 4, który takiej czynności ...

ustawy tak nie stanowi. Przepis art. 433 pkt 4 brzmi inaczej. Zamawiający ...

wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów art. 433 pkt 4 w zw. z ...

stwierdzone wyłącznie w kontekście naruszenia art. 433 pkt 4 ustawy Pzp (w ...

do wypaczenia ratio legis przepisu art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. Prezes ...

niezgodnie z przepisami ustawy) oraz art. 433 pkt 4 ustawy Pzp (zawarcie ...

faktycznego pod kątem zgodności z art. 433 pkt 4 w zw. z ...

1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, projektowane ...

kontrolowanym postępowaniu doszło do naruszenia art. 433 pkt 4 w zw. z ...

ilościowego zamówienia. Stanowiło to naruszenie art. 433 pkt 4 ustawy, który to ...

jako pozostający w związku z art. 433 pkt 4. Innymi słowy, Prezes ...

należy uznać za błędne. Dyspozycja art. 433 pkt 4 ustawy Pzp nie ...

należy, że do stwierdzenia naruszenia art. 433 pkt 4 ustawy nie jest ...

otrzyma. Aby temu zapobiec, przepis art. 433 pkt 4 ustawy Pzp nakazuje ...

123456...34następne »