Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 907/22 – Wyrok KIO – 2022-04-19 18 fragmentów

2022-04-19 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

pkt 7 w zw. z art. 109 ust. 3 oraz art. 239 ustawy Prawo ...

pkt 7 w zw. z art. 109 ust. 3 ustawy Pzp poprzez błędne uznanie ...

prawne odnoszące się do interpretacji art. 109 ust. 3 ustawy Pzp, wskazując, że w ...

oferty Fundacji pod kątem zastosowania art. 109 ust. 3 Pzp, a ocena taka powinna ...

nieproporcjonalne. Przystępujący podniósł, iż w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp Ustawodawca nie doprecyzował ...

wykonawcy doznaje ograniczenia wynikającego z art. 109 ust. 3 ustawy Pzp. Wobec powyższego nie ...

Przystępującego. Mając na uwadze przepis art. 109 ust. 3 ustawy Pzp wykluczenie wykonawcy uwagi ...

pkt 7 w zw. z art. 109 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia ...

z tytułu rękojmi za wady. Art. 109 ust. 3 ustawy Pzp stanowi zaś, iż ...

okoliczności faktycznych pod kątem zastosowania art. 109 ust. 3 ustawy Pzp. Izba wskazała jednak ...

powyższego wynika wniosek, że zastosowanie art. 109 ust. 3 ustawy Pzp będzie możliwe w ...

mieć na uwadze, że w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp mowa jest o ...

tego działania w oparciu o art. 109 ust. 3 ustawy Pzp jest tutaj wyjątkiem ...

z postępowania w oparciu o art. 109 ust. 3 ustawy Pzp, musi być w ...

że zachodzi przypadek wskazany w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp, powołanie się na ...

takim przypadku jest mowa w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp. Uzupełniająco, odnosząc się ...

czym innym jest przewidziana w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp możliwość odstąpienia od ...

pkt 7 w zw. z art. 109 ust. 3 ustawy Pzp potwierdził się. W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023 20 fragmentów

2023-11-27 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

1 pkt 7 Pzp oraz art. 109 ust. 3 Pzp oraz art. 253 ust ...

7 Pzp w zw. z art. 109 ust. 3 Pzp w zw. z art ...

7 Pzp w zw. z art. 109 ust. 3 Pzp w zw. z art ...

1 pkt 7 Pzp oraz art. 109 ust. 3 Pzp oraz art. 253 ust ...

wykluczenia istnieje podstawa do zastosowania art. 109 ust. 3 Pzp. Odwołujący przedstawił twierdzenia i ...

nie miał do nich zastosowania art. 109 ust. 3 Pzp. Nie przedstawił argumentacji, dla ...

do której stosowania Zamawiającego obliguje art. 109 ust. 3 Pzp. Co zdumiewające, w uzasadnieniu ...

byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne (art. 109 ust. 3 Pzp). Odwołujący wskazał na okoliczności ...

do której stosowania Zamawiającego obliguje art. 109 ust. 3 Pzp. Odwołujący wskazał, że przez ...

7 Pzp w zw. z art. 109 ust. 3 Pzp w zw. z art ...

7 Pzp w zw. z art. 109 ust. 3 Pzp w zw. z art ...

7 Pzp w zw. z art. 109 ust. 3 Pzp w zw. z art ...

7 Pzp w zw. z art. 109 ust. 3 Pzp w zw. z art ...

7 Pzp w zw. z art. 109 ust. 3 Pzp w zw. z art ...

Odwołującego nie znajdował zastosowania przepis art. 109 ust. 3 Pzp pozwalający na niewykluczanie wykonawcy ...

1 pkt 7 Pzp oraz art. 109 ust. 3 Pzp oraz art. 253 ust ...

ocenie Izby, Zamawiający nie naruszył art. 109 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym, w ...

nieproporcjonalności wykluczenia Odwołującego z postępowania (art. 109 ust. 3 Pzp). Zarzut naruszenia art. 111 ...

7 Pzp w zw. z art. 109 ust. 3 Pzp w zw. z art ...

7 Pzp w zw. z art. 109 ust. 3 Pzp w zw. z art ...

KIO 1614/23 – Wyrok KIO – 2023-06-21 17 fragmentów Premium ciekawe zdania

2023-06-21 » Oddala odwołanie

18 maja 2023 roku 2. art. 109 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez wykluczenie Odwołującego ...

także, że w myśl przepisu art. 109 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający może nie ...

tej procedury; 15. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy PZP, w przypadkach, o ...

4 PZP. 2. zarzut naruszenia art. 109 ust. 3 PZP - stanowisko Zamawiającego W odniesieniu ...

tym miejscu należy ponownie przytoczyć art. 109 ust. 3 PZP, zgodnie z którym: W ...

wykonania zamówienia. Podstawę do wprowadzenia art. 109 ust. 3 stanowi art. 57 ust. 3 ...

od wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 3 PZP, należy wyłącznie do uznania ...

podstawie ustawy. Tym samym naruszenie art. 109 ust. 3 PZP nie może stanowić samodzielnego ...

od wykluczenia o którym stanowi art. 109 ust. 3 PZP ma charakter szczególny. Świadczy ...

i zastosowania procedury określonej w art. 109 ust. 3 PZP. Co więcej, Zamawiający nie ...

II. Odnośnie do zarzutu naruszenia art. 109 ust. 3 PZP Przystępujący wskazuje, że w ...

maja 2023 r. Tym samym art. 109 ust. 3 PZP, który Odwołujący wskazuje jako ...

o nieproporcjonalności wykluczenia w kontekście art. 109 ust. 3 PZP można mówić wyłącznie w ...

Także co do zarzutu naruszenia art. 109 ust. 3 ustawy Pzp w związku z ...

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (...) ✓ art. 109 ust. 3 Pzp: "3.W przypadkach, o ...

roku 2021 w całości; (4) art. 109 ust.3 Pzp w nawiązaniu do przesłanki z art. 109 ust.3. W konkluzji stwierdził, że (...) gdyby ...

powoduje, że także zarzut naruszenia art. 109 ust. 3 Pzp nie podlega uwzględnieniu. Mając ...

123456...6następne »