Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1457/22 – Wyrok KIO – 2022-06-23 51 fragmentów ciekawe zdania

2022-06-23 » Uwzględnia odwołanie

a w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, bowiem w prowadzonym ...

XXIII Zs 21/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-15 23 fragmenty Premium

2022-04-15 » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...) w ten sposób, że oddala odwołanie w części zarzutu nr 1 oraz w całości zarzutu nr 2 oraz w punkcie (...)

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy nPzp powołując się na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2022 10 fragmentów

2022-11-24 » Umorzyć postępowania odwoławcze

3028/22 zarzuty: 1) art. 108 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 ...

XXIII Zs 60/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-06-15 16 fragmentów Premium

2022-06-15 » oddala skargę w zakresie rozstrzygnięcia zawartego w pkt. (...) oraz rozstrzygnięcia zawartego w pkt (...) wyroku

wpłynąć wobec norm przepisów art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 111 pkt 4 ...

123456...8następne »