Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro – Komunikat UZP – 2019-12-03

2019-12-03 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Urzędowym UE zostały ogłoszone rozporządzenia delegowane Komisji (UE) zmieniające z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/WE) oraz dyrektywa w sprawie koncesji (2014/23/UE): nr 2019/1827 z dnia ...

27 grudnia 2019 r. dzień wolny od pracy

2019-12-02 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r., dzień 27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych. Informujemy również, iż Urząd Zamówień Publicznych będzie czynny w sobotę, dnia 14 grudnia 2019 r. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-11-27

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 27 listopada 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 49 i 56 TFUE - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 25 - Podwykonawstwo - Uregulowanie krajowe ograniczające możliwość podwykonawstwa do 30% całkowitej wartości zamówienia oraz ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

2019-11-21

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHAŁA BOBEKA przedstawiona w dniu 21 listopada 2019 r.(1) Sprawy połączone C-496/18 i C-497/18 HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft., SIXENSE Soldata, Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18) Budapesti Közlekedési Zrt. (C-497/18) ...

KIO 2214/19 – Wyrok KIO – 2019-11-18 Premium

2019-11-18 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2214/19 WYROK z dnia 18 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 października 2019 r. przez Wykonawcę...

KIO 2189/19 – Wyrok KIO – 2019-11-14 Premium

2019-11-14 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2189/19 WYROK z dnia 14 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

KIO 2168/19 – Wyrok KIO – 2019-11-14 Premium

2019-11-14 » Uwzględnia odwołanie

sygn. akt: KIO 2168/19 WYROK z dnia 14 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Jan Kuzawiński Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

KIO 2129/19 – Wyrok KIO – 2019-11-12 Premium

2019-11-12 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2129/19 WYROK z dnia 12 listopada 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 4 listopada 2019 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 ...

KIO 2145/19 – Wyrok KIO – 2019-11-12 Premium

2019-11-12 » Umarza postępowanie w części, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 2145/19 WYROK z dnia 12 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2019r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 października ...

KIO 2175/19 – Wyrok KIO – 2019-11-12 Premium

2019-11-12 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 2175/19 WYROK z dnia 12 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 października 2019 r. ...

123456...4140następne »