Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zmiany w ustawie Pzp – Komunikat UZP – 2021-09-09

2021-09-09 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, zwana...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-09-09

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GERARDA HOGANA przedstawiona w dniu 9 września 2021 r.(1). Sprawa C-497/20 Randstad Italia SpA przeciwko Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony ...

KIO 2179/21 – Wyrok KIO – 2021-09-06 Premium

2021-09-06 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2179/21 WYROK z dnia 6 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2021 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. ...

KIO 2366/21 – Wyrok KIO – 2021-09-03 Premium

2021-09-03 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2366/21 WYROK z dnia 3 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia ...

KIO 2054/21 – Wyrok KIO – 2021-09-02 Premium

2021-09-02 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2054/21 WYROK z dnia 2 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Emil Kawa Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-09-02

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 2 września 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 49 i 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Dyrektywa 2014/23/UE - Postępowania w sprawie udzielania koncesji - Artykuł 43 - Istotne zmiany - Loterie z wykorzystaniem kart do zdrapywania - ...

KIO 2004/21 – Wyrok KIO – 2021-08-31 Premium

2021-08-31 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2004/21 WYROK z dnia 31 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 05 lipca 2021 r. przez ...

KIO 1922/21 – Wyrok KIO – 2021-08-30 Premium

2021-08-30 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 1922/21 WYROK z dnia 30 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Emilia Garbala Ernest Klauziński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

KIO 2204/21 – Wyrok KIO – 2021-08-27 Premium

2021-08-27 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2204/21 WYROK z dnia 27 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 ...

KIO 2002/21 – Wyrok KIO – 2021-08-26 Premium

2021-08-26 » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2002/21 WYROK z dnia 26 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 25 sierpnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r...

123456...4818następne »