Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2537/19 – Wyrok KIO – 2019-12-30 Premium

2019-12-30 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2537/19 WYROK z dnia 30 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2019 r. przez ...

KIO 2520/19 – Wyrok KIO – 2019-12-30 Premium

2019-12-30 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2520/19 WYROK z dnia 30 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Piotr Kozłowski Emil Kuriata Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

Zmiana rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej – Komunikat UZP – 2019-12-30

2019-12-30 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania...

24 grudnia 2019 r. - godziny pracy kancelarii Urzędu Zamówień Publicznych

2019-12-24 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych 24 grudnia 2019 r. będzie czynna w godz. 8:15 - 14:00 (piętro IV, pok. 504)....

Rozporządzenia w sprawie nowych kwot progowych, nowego kursu złotego w stosunku do euro oraz wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP

2019-12-20 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy rozporządzenia określające z dniem 1 stycznia 2020 r. nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro ...

KIO 2514/19 – Wyrok KIO – 2019-12-19 Premium

2019-12-19 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2514/19 WYROK z dnia 19 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2019 r. przez ...

KIO 2476/19 – Wyrok KIO – 2019-12-19 Premium

2019-12-19 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 2476/19 WYROK z dnia 19 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2019 ...

KIO 2435/19 – Wyrok KIO – 2019-12-17 Premium

2019-12-17 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2435/19 WYROK z dnia 17 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Anna Packo Irmina Pawlik Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

KIO 2436/19 – Wyrok KIO – 2019-12-17 Premium

2019-12-17 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2436/19 WYROK z dnia 17 grudnia 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2019 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 grudnia 2019 roku przez ...

KIO 2428/19, KIO 2429/19 – Wyrok KIO – 2019-12-17 Premium

2019-12-17 » Uwzględnia odwołania

Sygn. akt: KIO 2428/19 KIO 2429/19 WYROK z dnia 17 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń A. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02 grudnia 2019 r. ...

123456...4172następne »