Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3811/23, KIO 3813/23 – Wyrok KIO – 2024-01-08 3 fragmenty Premium

2024-01-08 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

to z obiektywnych przyczyn, 8) art. 439 ust. 1 w zw. z art. 439 ust. 2 pkt 1) i ...

jest wprost sprzeczne z dyspozycją art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, b ...

nie pozwala na zrealizowanie celu art. 439 ust. 1 PZP, bowiem nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2024 1 fragment

2024-01-31 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

ust. 1 pkt 1 Pzp art. 439 ust. 1 Pzp nakładają na ...