Spróbuj: "wysłał mailem" 10

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 552/24 – Wyrok KIO – 2024-03-12 61 fragmentów Premium

2024-03-12 » Oddala odwołanie

14.02.2024 r. (e-mailem) Zamawiający poinformował o wyborze oferty ...

dotyczących ceny, a o których wysłaniu Odwołujący dowiedział się w dniu ...

niektórych pozycji kalkulacji ceny Odwołującego wysłał mu także w dniu 31 ...

były przesyłane z adresu e-mail zamawiającego: zampubl10@mcoo.krakow ...

Zamawiającego ze swojego adresu e-mail na adresy e-mail wskazane przez Wykonawców, a zatem ...

również możliwość wysyłania wiadomości e-mail na wskazany przez siebie adres ...

informować na wskazany adres e-mail o tym, iż na platformie ...

więcej niż jeden adres e-mail. Odwołujący, znając wyżej opisane ryzyko ...

3 adresy poczty elektronicznej (e-mail) do przekazywania korespondencji związanej z ...

wyłącznie na jeden adres e-mail, przez co zostały przeoczone, a ...

była na kilka adresów e-mail. Nikt nie pracuje 24 godziny ...

należy, iż gdyby Zamawiający właściwie wysłał wiadomości na wszystkie podane przez Wykonawcę adresy e-mail, a zatem dokonywał doręczeń w ...

możliwość zażądać potwierdzenia otrzymania pisma wysłanego stronie przy użyciu poczty elektronicznej ...

otrzymanego przez Zamawiającego z adresu (...) wysłanego 24.01.2024 r. o ...

przedsiębiorstwa. W przypadku np. wiadomości wysłanej przez Zamawiającego 18.01.2024 ...

bezpośrednio ze swojego adresu e-mail na adres (...). Odwołujący oczywiście zdaje ...

tym, gdy dowiedział się o wysłaniu wiadomości na jeden ze wskazanych ...

widnieje tylko jeden adres e-mail wskazany przez Wykonawcę. We wspomnianym ...

20.02.2024 r. (e-mailem) wezwał wraz kopią odwołania, w ...

06.03.2024 r. (e-mailem) Zamawiający wobec wniesienia odwołań do ...

Pana P. J., w konsekwencji wysłanie maila na adres tej osoby (...) należy ...

w SWZ jako adres e-mail Zamawiającego: zampubl10@mcoo.krakow ...

w formularzu ofertowym adres e-mail do kontaktu: (...) czyli na adres ...

tym dniu na adres e-mail: (...) oprócz ww. wiadomości, została dostarczona ...

po otrzymaniu obydwu wiadomości e-mail, Odwołujący potwierdził przeczytanie wiadomości. Co ...

Przeoczenie przez Odwołującego wiadomości e-mail nie stanowi, bo stanowić nie ...

dokonał "weryfikacji" otrzymanych wiadomości e-mail i zorientował się, że przeoczył ...

Pana P. J. w konsekwencji wysłanie maila na adres tej osoby (...) należy ...

w SWZ jako adres e-mail Zamawiającego: zampubl10@mcoo.krakow ...

w formularzu ofertowym adres e-mail do kontaktu: (...) czyli na adres ...

Przeoczenie przez Odwołującego wiadomości e-mail nie stanowi, bo stanowić nie ...

dokonał "weryfikacji" otrzymanych wiadomości e-mail i zorientował się, że przeoczył ...

w formularzu ofertowym adres e-mail do kontaktu: (...) czyli na adres ...

innej części odwołania stwierdzić, że wysłanie przez Zamawiającego korespondencji Odwołującemu na ...

w formularzu ofertowym adresy e-mail było prawidłowym sposobem komunikacji. Interpretacja ...

otrzymaną od Zamawiającego wiadomość e-mail, czy takiej, w której tego ...

Zamawiającego korespondencji tylko za pomocą maili miało miejsce już przy wcześniejszych ...

b) poczty elektronicznej - adres e-mail: zampubl10@mcoo.krakow.pl ...

SWZ wyłącznie swój adres e-mail i adres ten służy, wbrew ...

tj.: "Adres poczty elektronicznej (e-mail) do przekazywania korespondencji związanej z ...

poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w rozdz. IX.1 ...

komunikowania się za pomocą e-maila przysługuje wyłącznie jednej ze stron ...

prawo do wysyłania wiadomości e-mail jedynie przez Wykonawców, w zapisie ...

On za prawidłową komunikację e-mail Zamawiającego z Odwołującym, w sytuacji ...

w formularzu ofertowym adresy e-mail. W przypadku, gdyby w SWZ ...

woli, np.: - wyłącznie poczty e-mail Zamawiającego: zampubl10@mcoo.krakow ...

każdemu Wykonawcy pocztą elektroniczną (e-mail). Tą drogą Zamawiający przesłał również ...

trzy adresy poczty elektronicznej (e-mail) do przekazywania korespondencji związanej z ...

wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, a tym bardziej na wszystkie ...

wskazane przez Wykonawcę adresy e-mail. Przekazanie wiadomości na dowolnie wybrany przez Zamawiającego adres e-mail z podanych przez Wykonawcę adresów ...

Odwołującego trzech swoich adresów e-mail jest bowiem równoznaczne z tym ...

Zamawiającego do przesłania wiadomości e-mail Odwołującemu - a nie z koniecznością ...

być dostarczone na skrzynkę e-mail wykonawcy, było winą systemu platformy ...

więcej niż jeden adres e-mail stosował te same zasady odnoszące ...

jeden lub więcej adresów e-mail. W okresie, gdy Odwołujący otrzymał ...

wiadomości na jeden adres e-mail, również drugi Wykonawca, który wskazał ...

więcej niż jeden adres e-mail otrzymywał wiadomości nie na wszystkie ...

jeden z podanych adresów e-mail. Tym samym zarzut o naruszenie ...

dotyczących ceny, a o których wysłaniu Odwołujący dowiedział się w dniu ...

ofertowym adres poczty elektronicznej (e-mail) do przekazywania korespondencji związanej z ...

Zamawiającego do przesłania wiadomości e-mail Odwołującemu - bez konieczności przesłania przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2023 17 fragmentów

2023-01-31 » Odrzuca odwołanie

gotową do wysyłki (zawierającą potwierdzenie wysłania odwołania do Zamawiającego e-mailem oraz potwierdzenie umieszczenia dokumentów na ...

o prawidłowym przebiegu (potwierdzenie e-mail), o tyle w systemie Epuap ...

nie umożliwiła dokonania podpisu i wysłania odwołania przez Epuap. Wskazać też ...

uzasadnić. O godzinie 00:13 wysłałem na adres e-mail uzp@uzp.gov.pl, następującą ...

odwołania przez Epuap. W terminie wysłałem dokumenty do Zamawiającego. Epuap wyświetlił ...

certyfikacie. Przez godzinę próbowałem to wysłać bezskutecznie. 19 stycznia, a więc ...

potwierdzenie, że przed terminem usiłowałem wysłać wszystkie dokumenty. Przesyłam też potwierdzenie ...

przeze mnie terminu. (...) Kolejną wiadomość wysłałem o godzinie 1.14 na adres e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, o ...

podpisy jako prawidłowo. Sprawdziłem przed wysłaniem wszystkie załączniki i podpisy były ...

Gdyby nie awaria, odwołanie miałbym wysłane o 23.06. Wcześniej wnosiłem ...

dniu dzisiejszym - odwołanie zostało skutecznie wysłane do Krajowej Izby Odwoławczej. Wysłana wersja nie zawiera większości dokumentów ...

swoim odwołaniu (w uzasadnieniu). Następnie wysłałem też pismo do KIO przez ...

nieprawidłowym podpisie. W efekcie pismo wysłałem bez podpisu (jest to możliwe ...

podpisu lub z wadliwym podpisem wysłać przez Epuap się nie da). Pismo wysłano o godzinie 2.30 w ...

w takim razie mecenas nie wysłał odwołania mailem przed północą. W tym miejscu ...

Informujemy, że powyżej wskazany e-mail nie służy do przesyłania odwołań ...

przez Epuap i wiadomościami e-mail, pozostaje uzasadnione i konieczne". Biorąc ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023 25 fragmentów ciekawe zdania

2023-05-08 » Uwzględnia odwołania

dniu 06.04.2023 r. wysłał do ww. Wykonawców "Wniosek o ...

Platformy, na której prowadzi postępowanie wysłał do Odwołującego wezwanie do złożenia ...

do kontaktu następujące adresy e-mail: a.Ś.@impel.pl lub ...

Zawiadomienia/Informacja (0); Wezwanie (0), Wysłane, Inne, wiadomości wg nadawców/adresatów ...

i w tym też dniu wysłane przez Platformę. W związku z ...

Platforma wyjaśniła, że wezwanie zostało wysłane na adres supervisora. Platforma poinformowała ...

supervisorem a powiadomienie mailowe zostało wysłane na adresy: m1.P ...

dniu 06.04.2023 r. wysłała zawiadomienie o następującej treści: Nowa ...

Proszę nie odpowiadać. Jeżeli ten mail był wysłany do Ciebie omyłkowo - zignoruj powyższą ...

na temat linku, którego dotyczy mail i dopiero po kontakcie od ...

dniu 12.04.2023 r. wysłał do Zamawiającego pismo o przedłużeniu ...

informacji o nim ("zgubienie się" maila czy załączonego do niego pliku ...

nie zawierała zastrzeżenia, że dokument wysłany przy użyciu Platformy został doręczony ...

terminie, gdyby tylko Zamawiający to wysłał wezwanie na adres do kontaktu ...

użycia platformy) z Wykonawcą poprzez wysłanie wiadomości na adresy a.Ś ...

28.03.2023, gdzie Zamawiający wysłał maila potwierdzającego otrzymanie odwołania oraz 03 ...

04.2023, kiedy to Zamawiający wysłał odpowiedź na odwołanie. Mając na ...

Platformie e-Zamówienia. l. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez ...

Dokumentacja z postępowania zawiera potwierdzenie wysłania Wniosku na Platformę e-zamówienia ...

dniu 06.04.2023 r. wysłał do Wykonawców "Wniosek o przedłużenie ...

06.04.2023 r. Zamawiający wysłał do Wykonawców "Wniosek o przedłużenie ...

Powiadomienia w postaci wiadomości e-mail lub powiadomień systemowych zależą od ...

S.IFS. Powiadomienie mailowe zostało wysłane na adresy: m1P ...

wynika na jaki adres e-mail wykonawców ta korespondencja została wysłana. Zestawienie przesłania informacji wskazuje jedynie ...

w postanowieniach SWZ, że Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 32 fragmenty

2022-07-20 » Oddala odwołanie

związania ofertą na adres e-mail z którego przyszło wezwanie wynikało ...

komunikacji z Odwołującym adresu e-mail niewskazanego w wymaganiach SWZ, jednak ...

r. Zamawiający przesłał wiadomość e-mail, w której jako nadawca oznaczony ...

w odpowiedzi na wiadomość e-mail pochodzącą od Zamawiającego z dnia ...

przesłanie wiadomości na adres e-mail Zamawiającego, wraz z załączeniem dowodu przesłania poprzednio wysłanej Zamawiającemu wiadomości z dnia 13 ...

będą pochodziły z adresu e-mail wzp.dz@um.wroc.pl ...

wroc.pl, ww. wiadomości e-mail z dnia 9.06.2022 ...

Wykonawcami oraz że adres e-mail wskazany przez Zamawiającego jest przypisany ...

przy użyciu innego adresu e-mail, w szczególności że e-mail pochodził z domeny Platformy Zakupowej ...

jednoczesnego wyświetlenia jej adresu e-mail. Takie działanie skrzynki e-mail po stronie Odwołującego jest możliwe ...

w nagłówkach formatu korespondencji e-mail imię i nazwisko przypisując je do konkretnego adresu e-mail, więc w żadnym zakresie nie ...

już do Wykonawcy wiadomości e-mail, w których jako nadawca wskazany ...

na tak otrzymane wiadomości e-mail odpowiadał. Niezmiernie istotnym jest to ...

w SWZ jako adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym wskazano ...

jednak te wcześniejsze wiadomości e-mail pochodziły z adresu M.S ...

na fakt, że wiadomość e-mail zawierała w tzw. stopce następującą informację: "Wiadomość wysłana automatycznie z Platformy Zakupowej Urząd Miejski Wrocławia. Wiadomości wysłane na ten adres nie są ...

W opinii Odwołującego sformułowanie "Wiadomości wysłane na ten adres nie są ...

podniósł także, że adres e-mail admin@logintrade.net nie jest ...

utwierdziło Odwołującego w przekonaniu, że wysłanie wiadomości e-mail na ten adres stanowi "wymianę ...

Odwołujący wskazał, że wiadomość e-mail Odwołującego zawierająca pisemne oświadczenie została ...

mu wezwanie oznaczające nadawcę e-mail jako M.S. (osoba wskazana ...

kontaktach za pośrednictwem poczty e-mail i należy w jego ocenie ...

Odwołującego za pośrednictwem adresu e- mail: admin@logintrade.net przypisanego do ...

z wykonawcami. Treść wiadomości e-mail była następująca: M.S. przesłał ...

widniało pouczenie następującej treści: Wiadomość wysłana automatycznie z Platformy Zakupowej Urząd Miejski Wrocławia. Wiadomości wysłane na ten adres nie są ...

ofertą na imienny adres e-mail pracownika Zamawiającego - M.S. wskazanego ...

platformy są wysyłane z automatycznych maili, o czym wskazuje stopka w takiej wiadomości. Wiadomość została wysłana z automatycznego maila ad- min@logintrade.net, gdzie ...

stosowne oświadczenie na adres e-mail: admin@logintrade.net stanowi skuteczne ...

bowiem skierowane na adres e-mail nie tylko niewskazany w treści ...

względu, że treść wiadomości e-mail z dnia 9 czerwca 2022 ...

skierowanej z imiennego adresu e-mail pracownika Zamawiającego M.S.@um ...

z dwóch ww. adresów e-mail różniły się treścią w taki ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 17 fragmentów

2022-03-22 » Zaskarżone » Umarza postępowanie odwoławcze

dopisania oryginału, jego zeskanowania i wysłania na adres mailowy pana P ...

stanowiącego załącznik do wiadomości e-mail wysłanej o godz. 03.02 PM ...

stanowiącym załącznik do wiadomości e-mail wysłanej o godz. 03.02 PM ...

stanowiącego załącznik do wiadomości e-mail wysłanej o godz. 03:02 PM ...

stanowiący załącznik do wiadomości e-mail odebranej o godz. 12:14 ...

treści dokumentu zeskanowanego, który został wysłany mailem przez osobę podpisującą, z treścią ...

ofercie? Czy porównało treść dokumentu wysłanego przez osobę podpisującą z treścią ...

inicjalny dla całej operacji, tj. wysłany przez B. D. - Wystawce referencji ...

wytworzony przez wystawce referencji i wysłany. Skan ten znajduje się w ...

z dnia 16.12.2020 (wysłanej przez B. D. do P ...

że pomiędzy skanem z poczty wysłanej (B. D.), a skanem znajdującym ...

otwarcia programu Outlook skrzynki elementy wysłane B. D. - zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa ...

Wiadomość znajdująca się w elementach wysłanych programu Outlook, zawierająca skan referencji (format PDF) została wysłana z poczty elektronicznej B. D ...

format PDF) - zarówno w załączniku wysłany, jak i odebranym. Odwołujący wyjaśnił ...

nie można mówić. Czy dokument wysłany do ZUS w ofercie ma ...

inną treść od tego, który wysłał B. D. mailem do P. S.? Nie - tak ...

podpisany własnoręcznie i zeskanowany. Skan wysłano mailem do Comarch, oryginał pocztą do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 34 fragmenty ciekawe zdania

2021-02-22 » Oddala odwołanie

15.7 SIWZ, Zamawiający winien wysłać do wszystkich wykonawców, którzy złożyli ...

drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w formularzu ...

formularzu ofertowym wskazał adres e-mail: vik-bud@vik-bud.pl ...

1 SIWZ, na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w formularzu ...

do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców ...

niepodlegające odrzuceniu na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ...

o godzinie 09:23:41 wysłano zaproszenie do udziału w aukcji ...

w ten sam sposób zostało wysłane zaproszenie do wszystkich pozostałych uczestników ...

Pzp nie wymagają od adresata maila, aby przekazywał do nadawcy potwierdzenie ...

7 SIWZ jednoznacznie wskazano na wysłanie zawiadomienia. Pojęcie wysłania oznacza wyłącznie nadanie zawiadomienia, nie ...

do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców ...

niepodlegające odrzuceniu na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ...

9.1. Na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ...

poprzez platformę aukcji elektronicznych UZP wysłano zaproszenia do aukcji do wykonawców ...

w postepowaniu, nie otrzymał żadnego maila w tej sprawie oraz nikt ...

zaproszenia tj. nie przesłał jednym mailem do wszystkich wykonawców zaproszenia do ...

samodzielnie z własnego adresu e-mail, a dopiero potem rejestrować wykonawców ...

tej aukcji. Gdyby wykonawca otrzymał maila z informacją o zaproszeniu do ...

wiedział, że takie zaproszenie zostało wysłane. Wobec braku takiej informacji i ...

wiedzy, że takie zaproszenia zostały wysłane. W ocenie Izby podniesione zarzuty ...

zatem oczekiwanie odwołującego pierwotnego przesłania maila z zaproszeniem do udziału w ...

zaproszenia tj. nie przesłał jednym mailem do wszystkich wykonawców zaproszenia do ...

zamawiajacego z własnego adresu e-mail (czym, w ocenie odwołującego, uchybił ...

iż zaproszenie do aukcji zostało wysłane jednocześnie do czterech wykonawców 8 ...

znajduje się odwołujący - zaproszenie zostało wysłane na adres e- mail wskazany przez odwołującego w formularzu ...

jednoczesności. Co do kwestii nie wysłania zaproszenia przez Zamawiającego z e-maila należącego do zamawiającego, stwierdzić należy ...

do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców ...

nadania go z adresu e-mail należącego do zamawiającego. Jak wynika ...

zaproszenie zostało przesłane z e-maila: no-reply@uzp.gov.pl ...

jak wynika z wydruku e-maila z zaproszeniem do aukcji przedłożonym ...

wiadomość zwrotną z informacją, że wysłana wiadomość nie została dostarczona oraz ...

o błędzie w związku z wysłaną wiadomością, oznacza to, że wiadomość ...

w logach systemowych widnieje status "wysłane") na adres e-mail odwołującego podany w formularzu oferty, zostało wysłane w sposób wadliwy i nie ...

potwierdzających lub chociażby uprawdopodabniających, iż wysłanego przez zamawiającego zaproszenia do udziału ...

123456...17następne »