Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 62 fragmenty

2021-09-15 » Uwzględnia odwołanie

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą." Pismem z dnia 6 lipca ...

Pzp stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa ...

2 ustawy Pzp), natomiast przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wadium powinno być więc wniesione na cały okres związania oferta. Termin związania ofertą określa Zamawiający, przy czym początek związania ofertą i maksymalną długość okresu związania ofertą określają przepisy ustawy Pzp. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Natomiast maksymalny okres związania ofertą liczony jest od dnia upływu terminu składania ofert. Maksymalny termin związania ofertą jaki może wyznaczyć Zamawiający jest ...

123456...32następne »