Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 671/20 – Wyrok KIO – 2020-06-12 Premium ciekawe zdania

2020-06-12 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 671/20 WYROK z dnia 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez ...

C-219/19 – Wyrok TSUE – 2020-06-11

2020-06-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 11 czerwca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi - Usługi architektoniczne i inżynieryjne - Artykuł 19 ust. 1 i art. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-06-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 11 czerwca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w drodze koncesji - Dyrektywa 2014/23/UE - Artykuł 38 ust. 9 - Mechanizm środków zaradczych mających na celu wykazanie rzetelności przez wykonawcę objętego podstawą wykluczenia - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-10 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 526/20 WYROK z dnia 10 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2020 r. przez wykonawcę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 511/20 WYROK z dnia 10 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2020 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-10 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 404/20 KIO 447/20 WYROK z dnia 10 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Adam Skowroński Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2020 roku oraz 8 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołań wniesionych ...

KIO 631/20 – Wyrok KIO – 2020-06-10 Premium

2020-06-10 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 631/20 WYROK z dnia 10 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 r. przez ...

KIO 759/20 – Wyrok KIO – 2020-06-10 Premium

2020-06-10 » Uwzględnia odwołanie

sygn. akt: KIO 759/20 WYROK z dnia 10 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2020 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-09 » Oddala odwołania

Sygn. akt KIO 856/20 KIO 930/20 WYROK z dnia 9 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Emil Kuriata Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-08 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1054/20 WYROK z dnia 8 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Katarzyna Poprawa Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

« poprzednie12345678910...376następne »