Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 425/19 – Wyrok KIO – 2019-03-22

2019-03-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 425/19 WYROK z dnia 22.03.2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11.03.2019 r. przez wykonawcę ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-22

Sygn. akt 416/19 POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 22 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-03-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 419/19 WYROK z dnia 22 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-03-22 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 366/19 WYROK z dnia 22 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 01 marca 2019 r. przez wykonawcę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf, Niemcy) - Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17) / Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

2019-03-21 » Uchylono zaskarżoną decyzję

II SA/Wa 2025/18 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Andrzej Góraj Sędzia WSA - Danuta Kania Sędzia WSA - Stanisław Marek Pietras (spraw.) Protokolant starszy referent - Agnieszka Fidor po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2019

2019-03-21 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 850/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Mleczko-Jabłońska Sędzia NSA Henryk Wach Sędzia del. WSA Piotr Kraczowski (spr.) Protokolant Marta Woźniak po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej ...

KIO 381/19 – Wyrok KIO – 2019-03-21 Premium ciekawe zdania

2019-03-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 381/19 WYROK z dnia 21 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 marca 2019 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-03-21 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 414/19 WYROK z dnia 21 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ELEANOR SHARPSTON przedstawiona w dniu 21 marca 2019 r. (1) Sprawa C-526/17 Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień ...

« poprzednie1...305306307308309310311312313314315...370następne »