Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 452/19 – Wyrok KIO – 2019-03-28

2019-03-28 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 452/19 WYROK z dnia 28 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 marca 2019 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2019

2019-03-28

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 28 marca 2019 r. - T-Systems Magyarország Zrt. i in. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság i in. (Sprawa C-263/19) Język postępowania: węgierski Sąd odsyłający Fővárosi Törvényszék Strony w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-28 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 445/19 POSTANOWIENIE z dnia 28 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania ...

KIO 417/19 – Wyrok KIO – 2019-03-28 Premium ciekawe zdania

2019-03-28 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 417/19 WYROK z dnia 28 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 28 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) - Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta - Możliwość...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-27 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 470/19 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-27 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 456/19 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 marca 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2019 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-27 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 453/19 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron 27 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 15 marca 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-27 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 450/19 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-27 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 449/19 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

« poprzednie1...300301302303304305306307308309310...369następne »