Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/KD 23/19 – Uchwała KIO – 2019-04-01

2019-04-01

Sygn. akt: KIO/KD 23/19 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 1 kwietnia 2019 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 8 marca 2019 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego działa...

Brexit

2019-04-01 » UZP / Aktualności

W wyniku głosowania Izby Gmin w dniu 29 marca 2019 r., na podstawie decyzji Rady Europejskiej 2019/476 z dnia 22 marca 2019 r., termin wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE został przedłużony do dnia 12 kwietnia 2019 r. Do końca tego dnia, do udziału wykonawców i ofert pochodzących z Wielkiej Brytanii będą ...

XXIII Ga 1714/18 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-03-29 Premium

2019-03-29 » umarza postępowanie wywołane wniesieniem skargi

Sygn. akt XXIII Ga 1714/18 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) SSO Paweł Kieta SSO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 marca 2019 r. w Warszawie sprawy w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-03-29 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Sygn. akt V CSK 317/18 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa J. Ł. przeciwko Gminie K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 marca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-29 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 487/19 POSTANOWIENIE z dnia 29 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym bez udziału stron w dniu 29 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-29 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 469/19 POSTANOWIENIE z dnia 29 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 29 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-03-29 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 443/19 WYROK z dnia 29 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2019 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-03-29 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 428/19 WYROK z dnia 29 marca 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Katarzyna Poprawa Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

KIO 432/19 – Wyrok KIO – 2019-03-29 Premium ciekawe zdania

2019-03-29 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 432/19 Wyrok z dnia 29 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2019 r. przez L... S....

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-29 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 461/19 POSTANOWIENIE z dnia 29 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Anna Packo Irmina Pawlik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 29 marca 2019 r. w ...

« poprzednie1...299300301302303304305306307308309...370następne »