Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 781/20 – Wyrok KIO – 2020-06-05 Premium ciekawe zdania

2020-06-05 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 781/20 WYROK z dnia 5 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 roku ...

KIO 513/20 – Wyrok KIO – 2020-06-05 Premium ciekawe zdania

2020-06-05 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: 513/20 WYROK z dnia 5 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2020r. przez ...

KIO 485/20 – Wyrok KIO – 2020-06-04 Premium ciekawe zdania

2020-06-04 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 485/20 WYROK z dnia 4 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 4 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. przez ...

KIO 518/20 – Wyrok KIO – 2020-06-04 Premium ciekawe zdania

2020-06-04 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 518/20 WYROK z dnia 4 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2020 r. przez ...

KIO 505/20 – Wyrok KIO – 2020-06-04 Premium ciekawe zdania

2020-06-04 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 505/20 WYROK z dnia 4 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. przez ...

C-3/19 – Wyrok TSUE – 2020-06-04

2020-06-04

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 4 czerwca 2020 r. (*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Centralne jednostki zakupujące - Małe gminy - Ograniczenie modeli organizacyjnych centralnych jednostek zakupujących do tylko dwóch - Zakaz korzystania z centralnej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-06-04

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 12 ust. 4 - Zakres stosowania - Zamówienia publiczne między podmiotami sektora publicznego - Pojęcie "współpracy" - Brak W sprawie C-429/19 mającej za przedmiot ...

KIO 509/20 – Wyrok KIO – 2020-06-03 Premium

2020-06-03 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 509/20 WYROK z dnia 3 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie 1 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 10 marca 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: B... sp. z o.o. z ...

KIO 703/20 – Wyrok KIO – 2020-06-03 Premium ciekawe zdania

2020-06-03 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 703/20 WYROK z dnia 3 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 kwietnia 2020 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-06-02 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1113/20 POSTANOWIENIE z dnia 2 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 2 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 11 maja 2020 r. przez odwołującego: Public ...

« poprzednie123456789...371następne »