Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3283/20 – Wyrok KIO – 2021-01-04 Premium

2021-01-04 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 3283/20 WYROK z dnia 4 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 4 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. ...

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – Komunikat UZP – 2021-01-04

2021-01-04 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o obwieszczeniu podpisanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji Serdecznie ...

Testowa (demonstracyjna) wersja platformy e-Zamówienia

2021-01-04 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, W związku z próbami zamieszczania przez część Zamawiających ogłoszeń treningowych/próbnych/testowych w Nowym Biuletynie Zamówień Publicznych, uprzejmie przypominamy, że obok produkcyjnej wersji platformy e-Zamówienia dostępna jest jej wersja testowa (demonstracyjna). Umożliwia ona ...

Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań

2021-01-04 » UZP / Aktualności

Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dla przygotowania i przeprowadzenia procesu zakupowego udzielenia zamówień klasycznych o wartościach równych i przekraczających progi unijne ...

Obwieszczenia Prezesa UZP

2021-01-01 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie: - aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę ...

Kolejny moduł Platformy e-Zamówienia udostępniony – nowy BZP!

2021-01-01 » UZP / Aktualności

Na ten moment wszyscy czekaliśmy. Dzisiaj został udostępniony kolejny moduł Platformy e-Zamówienia - nowy Biuletyn Zamówień Publicznych! Kolejne funkcjonalności Platformy wdrażane będą zgodnie z harmonogramem dostępnym tutaj....

Relacje między Unią Europejską, a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku

2020-12-30 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy o dwóch kluczowych zmianach jakie nastąpią w relacjach pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku. Zmiany w obszarze wzajemnych zobowiązań w dostępie do zamówień publicznych Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej Od 1 stycznia 2021 r. przepisy Umowy o...

Dostępność miniPortalu i dotychczasowego Biuletynu Zamówień Publicznych

2020-12-30 » UZP / Aktualności

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dalszego funkcjonowania aplikacji miniPortal oraz informacją o pracach wdrożeniowych w zakresie nowych funkcjonalności na Platformie e-Zamówienia, uprzejmie informujemy, że miniPortal jest narzędziem działającym niezależnie od Platformy e-Zamówienia ...

KIO 3211/20 – Wyrok KIO – 2020-12-29 Premium

2020-12-29 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 3211/20 WYROK z dnia 29 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Magdalena Grabarczyk Katarzyna Poprawa Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

KIO 3204/20 – Wyrok KIO – 2020-12-29 Premium ciekawe zdania

2020-12-29 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 3204/20 WYROK z dnia 29 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 4 grudnia 2020 r. przez ...

« poprzednie1234567...605następne »