Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 664/20 – Postanowienie KIO – 2020-04-23

2020-04-23 » Umarza postępowanie odwoławcze

sygn. akt: KIO 664/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 kwietnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-23 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 658/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2020 r. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-23 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 649/20 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2020

2020-04-23

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 23 kwietnia 2020 r.(1) Sprawa C-521/18 Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW przeciwko Poste Tutela SpA, przy udziale: Poste Italiane SpA, Services Group [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-22 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 824/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-22 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 801/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-22 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 737/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-22 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 724/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-04-22 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 679/20 POSTANOWIENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do ...

Informator UZP nr 1/2020

2020-04-21 » UZP / Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Informatora UZP. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2020...

« poprzednie1234567...349następne »