Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I GSK 1165/18 – Wyrok NSA – 2019-03-29

2019-03-29 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 1165/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz (spr.) Sędzia NSA Lidia Ciechomska-Florek Sędzia del. WSA Izabella Janson Protokolant starszy asystent sędziego Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 r. na rozprawie w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2019

2019-03-29 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 1159/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz Sędzia NSA Lidia Ciechomska-Florek Sędzia del. WSA Izabella Janson (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 r. na rozprawie w ...

XXIII Ga 1224/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-03-28 Premium

2019-03-28 » oddala apelację

Sygn. akt XXIII Ga 1224/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Sobieszczański (spr.) Sędziowie: SO Bolesław Wadowski SO Monika Skalska Protokolant: Sekr. sądowy Magdalena Pietrucha...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-28 » Umorzyć postępowanie odwoławcze, Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 467/19 KIO 485/19 POSTANOWIENIE z dnia 28 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w Warszawie w dniu 28 marca 2019 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-28 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 460/19 POSTANOWIENIE z dnia 28 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 28 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-03-28 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 452/19 WYROK z dnia 28 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 marca 2019 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2019

2019-03-28

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 28 marca 2019 r. - T-Systems Magyarország Zrt. i in. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság i in. (Sprawa C-263/19) Język postępowania: węgierski Sąd odsyłający Fővárosi Törvényszék Strony w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019

2019-03-28 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 445/19 POSTANOWIENIE z dnia 28 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania ...

KIO 417/19 – Wyrok KIO – 2019-03-28 Premium ciekawe zdania

2019-03-28 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 417/19 WYROK z dnia 28 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 28 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) - Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta - Możliwość...

« poprzednie1...301302303304305306307308309310311...371następne »