Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 242/21 – Wyrok KIO – 2021-06-22

2021-06-22 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołania, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 242/21 WYROK z dnia 22 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Monika Kawa-Ogorzałek Ewa Kisiel Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 18 lutego i 17 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

KIO 1323/21 – Wyrok KIO – 2021-06-21 Premium

2021-06-21 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1323/21 WYROK z dnia 21 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 04 maja 2021 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-06-18 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 662/21, KIO 668/21 WYROK z dnia 18 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Członkowie: Anna Chudzik Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2021r., w Warszawie w sprawie odwołań ...

KIO 1254/21 – Wyrok KIO – 2021-06-18 Premium

2021-06-18 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 125421 WYROK z dnia 18 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 r. ...

KIO 1382/21 – Wyrok KIO – 2021-06-18 Premium

2021-06-18 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1382/21 WYROK z dnia 18 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Aldona Karpińska po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 16 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2021 r. przez ...

KIO 1557/21 – Wyrok KIO – 2021-06-17 Premium

2021-06-17 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1557/21 WYROK z 17 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie 17 czerwca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 maja 2021 r. przez wykonawców ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-06-17 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1612/21 WYROK z dnia 17 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2021 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-06-17 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1293/21 WYROK z dnia 17 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Monika Szymanowska Renata Tubisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-06-17

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Umowa ramowa - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 5 ust. 5 - Artykuł 18 ust. 1 - Artykuły 33 i 49 - Załącznik V, część C, pkt 7, 8 i 10 - Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 - Załącznik II, rubryki II.1....

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-06-16 » Zwraca wniesione odwołanie

Sygn. akt: KIO 1585/21 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 czerwca 2021 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) wobec nieuiszczenia wpisu do dnia upływu terminu do ...

« poprzednie1234567...781następne »