Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22 – Wyrok KIO – 2022-10-25 Premium ciekawe zdania

2022-10-25 » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2532/22 KIO 2536/22 KIO 2544/22 WYROK z dnia 25 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Marek Bienias Emila Garbala Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu w dniach 10 października 2022 r., 19 października 2022 r., 20 ...

KIO 2432/22 – Wyrok KIO – 2022-10-21 Premium

2022-10-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2432/22 WYROK z dnia 21 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie 3 października 2022 r. i 17 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 września 2022 roku przez ...

KIO 2616/22 – Wyrok KIO – 2022-10-21 Premium

2022-10-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2616/22 WYROK z dnia 21 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 ...

KIO/KD 28/22 – Uchwała KIO – 2022-10-20

2022-10-20

Sygn. akt: KIO/KD 28/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 20 października 2022 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 19 września 2022 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego, którym jest Gmina Miasto Pionki - Urząd Miejski Pionki dotyczących informacji o wyniku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 20 października 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/7/UE - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Odzyskiwanie od organu publicznego wierzytelności nabytych od przedsiębiorstw przez firmę windykacyjną - Rekompensata ...

KIO 2530/22 – Wyrok KIO – 2022-10-17 Premium

2022-10-17 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2530/22 WYROK z dnia 17 października 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2022r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-10-13

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 13 października 2022 r.(1) Sprawa C-571/21 RWE Power Aktiengesellschaft przeciwko Hauptzollamt Duisburg wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (sąd ds. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-13

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 13 października 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Rozporządzenie (EWG) nr 3577/92 - Artykuły 1 i 4 - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 1 - Bezpośrednie udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych - Usługi publiczne w zakresie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-10-12 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2522/22 WYROK z dnia 12 października 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Aleksandra Patyk Michał Pawłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

KIO 2539/22 – Wyrok KIO – 2022-10-11 Premium

2022-10-11 » Oddala odwołanie

sygn. akt: KIO 2539/22 WYROK z dnia 11 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 września ...

« poprzednie1234567...1197następne »