Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Informator UZP nr 2/2020 – Komunikat UZP – 2020-07-23

2020-07-23 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru Informatora UZP. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2020...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-07-16

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 16 lipca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 92/43/EWG - Artykuł 6 - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Specjalne obszary ochrony - Realizacja odcinka drogowego - Ocena skutków tego przedsięwzięcia dla ...

XXIII Ga 2236/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-07-13 Premium

2020-07-13 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 2236/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Magdalena Nałęcz SO Monika Skalska Protokolant: sekr. sądowy Mariusz Bajsztok po rozpoznaniu na...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-07-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 736/20 WYROK z dnia 10 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2020 r. przez ...

KIO 1097/20 – Wyrok KIO – 2020-07-09 Premium

2020-07-09 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1097/20 WYROK z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 maja 2020 r. przez ...

KIO 1286/20 – Wyrok KIO – 2020-07-09 Premium

2020-07-09 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1286/20 WYROK z dnia 9 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 10 ...

KIO 1167/20 – Postanowienie KIO – 2020-07-09 Premium

2020-07-09 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1167/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Aldona Karpińska wobec cofnięcia w dniu 8 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2020 r. przez wykonawcę S(1)... Spółka...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-07-09 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 784/20 WYROK z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Agnieszka Trojanowska Renata Tubisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-07-09 » Zaskarżone » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 779/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie ...

KIO 1148/20 – Postanowienie KIO – 2020-07-08 Premium

2020-07-08 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1148/20 POSTANOWIENIE z dnia 8 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Anna Chudzik Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 ...

123456...391następne »