Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-144/17 – Wyrok TSUE – 2018-02-08

2018-02-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 8 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Artykuły 49 i 56 TFUE - Dyrektywa 2004/18/WE - Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym - Usługi ubezpieczeniowe - Uczestnictwo kilku syndykatów Lloyd’s of London w tym samym...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2018

2018-02-08 » Oddalono skargę

V SA/Wa 572/17 - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA - Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.), Sędzia WSA - Krystyna Madalińska-Urbaniak, Sędzia WSA - Dorota Mydłowska, Protokolant specjalista - Izabela Wrembel, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

2018-02-07 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 148/18 WYROK z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 stycznia 2018 r. przez ...

XXIII GCo 5/18 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2018-02-07 Premium

2018-02-07 » odrzuca wniosek o zabezpieczenie

Sygn. akt XXIII GCo 5/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Paweł Kieta po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2018 r., w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

2018-02-07 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 175/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

2018-02-07 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 179/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Luiza Łamejko Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

2018-02-07 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 184/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Członkowie: Andrzej Niwicki Beata Pakulska-Banach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 7 lutego 2018 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2018

2018-02-07 » Oddalono skargę

IV SA/Gl 873/17 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Herman, Sędzia WSA Adam Nita, Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Spadek, po rozpoznaniu na rozprawie w ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-02-07

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga (Sprawa C-87/18) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, pełnomocnicy) Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga Żądania strony ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-02-07

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga (Sprawa C-88/18) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, pełnomocnicy) Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga Żądania strony ...

« poprzednie1...643644645646647648649650651652653...675następne »