Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 87/17 – Wyrok KIO – 2017-02-01

2017-02-01 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 87/17 WYROK z dnia 1 lutego 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Aneta Górniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2017 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

2017-02-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 125/17 WYROK z dnia 1 lutego 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia br. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

2017-02-01 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 131/17 WYROK z dnia 1 lutego 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 stycznia 2017...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2017

2017-02-01 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 137/17 POSTANOWIENIE z dnia 1 lutego 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 1 lutego 2017 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

2017-02-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 145/17 WYROK z dnia 1 lutego 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Sylwia Jankowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2017 r. ...

IV Ca 1051/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku – 2017-02-01 Premium

2017-02-01 » 1. oddala skargę, 2. oddala wnioski (...). i (...) o zasądzenie od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kosztów postępowania skargowego.

Sygn. akt IV Ca 1051/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca - SSO Małgorzata Michalska Sędziowie - SO Wacław Banasik (spr.) SO Joanna Świerczakowska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2017

2017-01-31 » Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

II GSK 2951/15 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Cezary Pryca Sędzia NSA Małgorzata Rysz Sędzia del. WSA Stefan Kowalczyk (spr.) Protokolant Monika Majak po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2017

2017-01-31 » Oddalono skargę

II SA/Op 604/16 - Wyrok WSA w Opolu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Sędzia WSA Daria Sachanbińska Protokolant St. inspektor sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2017

2017-01-31 » oddalono skargę

I SA/Kr 1442/16 - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA |Sygn. akt I SA/Kr 1442/16 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski (spr.), Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Sędzia: WSA ...

III SA/Wa 3380/15 – Wyrok WSA w Warszawie – 2017-01-31 Premium

2017-01-31 » uchyla zaskarżoną decyzję

Sygn. akt III SA/Wa 3380/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alojzy Skrodzki (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Sędzia WSA Tomasz Janeczko, ...

« poprzednie1...968969970971972973974975976977978...1001następne »