Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 588/20 – Postanowienie KIO – 2020-06-12

2020-06-12 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 588/20 POSTANOWIENIE z dnia 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-06-12 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 536/20 POSTANOWIENIE z dnia 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 12 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 916/20 – Wyrok KIO – 2020-06-12 Premium ciekawe zdania

2020-06-12 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 916/20 WYROK z dnia 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2020 r. przez...

KIO 696/20 – Wyrok KIO – 2020-06-12 Premium

2020-06-12 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 696/20 WYROK z dnia 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2020 r. ...

KIO 671/20 – Wyrok KIO – 2020-06-12 Premium ciekawe zdania

2020-06-12 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 671/20 WYROK z dnia 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-06-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 11 czerwca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi - Usługi architektoniczne i inżynieryjne - Artykuł 19 ust. 1 i art. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-06-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 11 czerwca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w drodze koncesji - Dyrektywa 2014/23/UE - Artykuł 38 ust. 9 - Mechanizm środków zaradczych mających na celu wykazanie rzetelności przez wykonawcę objętego podstawą wykluczenia - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2020

2020-06-10 » Oddalono skargę

I SA/Ol 140/20 - Wyrok WSA w Olsztynie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Przemysław Krzykowski, Sędziowie sędzia WSA Ryszard Maliszewski, asesor WSA Katarzyna Górska (sprawozdawca),, Protokolant specjalista Paweł Guziur, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-10 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 526/20 WYROK z dnia 10 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2020 r. przez wykonawcę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 511/20 WYROK z dnia 10 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2020 r. przez ...

« poprzednie12345678910...1001następne »