Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1262/17 – Postanowienie KIO – 2017-07-03 0 fragmentów

2017-07-03 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 1262/17 POSTANOWIENIE z dnia 3 lipca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 3 lipca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 0 fragmentów ciekawe zdania

2016-04-26 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 540/16 WYROK z dnia 26 kwietnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 kwietnia 2016 ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 0 fragmentów

2018-05-08 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 769/18 WYROK z dnia 8 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2018 r. przez wykonawców...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 0 fragmentów

2016-10-25 » Oddala odwołania » data ogłoszenia: 2015-09-23

Sygn. akt: KIO 1883/16 Sygn. akt: KIO 1884/16 Sygn. akt: KIO 1885/16 WYROK z dnia 25 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena Grabarczyk Emil Kawa Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2016 r. w ...