Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1279/18 – Wyrok KIO – 2018-07-13 33 fragmenty

2018-07-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1279/18 WYROK z dnia ...

terminie 7 dni Sygn. akt KIO 1279/18 od dnia jego ...

w Warszawie. Przewodniczący: .................................... .................................... .................................... Sygn. akt KIO 1279/18 U z a ...

środkami dowodowymi zasadności Sygn. akt KIO 1279/18 swoich twierdzeń. 3 ...

zakresie przydzielone zadania, Sygn. akt KIO 1279/18 3) podmioty wchodzące ...

nie został sporządzony Sygn. akt KIO 1279/18 protokół z otwarcia ...

stycznia 2015 r. (sygn. akt KIO 2691/14)}, zgodnie z którym ...

Stąd nie jest Sygn. akt KIO 1279/18 wystarczające dla stwierdzenia ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)]. Odwołujący dodał, że ...

zaszkodzenia innym wykonawcom. Sygn. akt KIO 1279/18 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu ...

województw, nr referencyjny Sygn. akt KIO 1279/18 DZID-2610-43 ...

s. 285-287). Sygn. akt KIO 1279/18 Zarówno według doktryny ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)]. W złożonej na ...

czerwca 2016 r. (sygn. akt: KIO 858/16, KIO 871/16, KIO 872/16, KIO 873/16, KIO 874/16, KIO 876/16): Zdaniem Izby należy ...

czerwca 2013 r. (sygn. akt KIO 1353/18) stwierdził, że zabronione ...

pewne zdarzenia nie Sygn. akt KIO 1279/18 miałyby szansy zaistnieć ...

stycznia 2015 r. sygn. akt KIO 2691/14). Za istotne dla ...

października 2015 r. (sygn. akt: KIO 2193/15, KIO 2194/15), w szczególności z ...

porozumienia, których celem Sygn. akt KIO 1279/18 nie jest ograniczenie ...

stycznia 2018 r. sygn. akt KIO 2691/18), zaistniały dodatkowe okoliczności ...

dzięki nieprzedłużeniu terminu Sygn. akt KIO 1279/18 związania ofertą i ...

istotna dla rozstrzygnięcia. Sygn. akt KIO 1279/18 Zamawiający dodał, że ...

Urząd Ochrony Konkurencji Sygn. akt KIO 1279/18 i Konsumentów w ...

zgłoszono również opozycji. Sygn. akt KIO 1279/18 Przystępujący wniósł o ...

postępowaniach dotyczących analogicznego Sygn. akt KIO 1279/18 przedmiotu zamówienia OPGK ...

nie za bardzo Sygn. akt KIO 1279/18 wiedzieli gdzie strzelać ...

okoliczności i dowodów Sygn. akt KIO 1279/18 stwierdził zawarcie przez ...

stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12), 3 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14) i 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13)}, jak i doktryny ...

lub narusza interes Sygn. akt KIO 1279/18 innego przedsiębiorcy lub ...

Warszawa 2014, s. Sygn. akt KIO 1279/18 286; D. Miąsik ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)}. Sąd Najwyższy w ...

dopuszczone w orzecznictwie. Sygn. akt KIO 1279/18 Powyższe rozważania, przywoływane ...

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sygn. akt KIO 1279/18 Mając powyższe na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 27 fragmentów

2016-04-07 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 423/16 WYROK z dnia ...

osiemdziesiąt cztery złote Sygn. akt KIO 423/16 siedemdziesiąt sześć groszy ...

w Kaliszu. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt KIO 423/16 U z a ...

oferty najkorzystniejszej oferty Sygn. akt KIO 423/16 złożonej przez Odwołującego ...

stycznia 2011 r. (sygn. akt KIO 2766/12), 13 sierpnia 2012 r., (sygn. akt KIO 1603/12), 2 lipca 2012 r. (sygn. akt KIO 1287/12), 20 września 2011 r. (sygn. akt KIO 1924/11)} Zdaniem Odwołującego już ...

zbyt daleko idące. Sygn. akt KIO 423/16 Odwołujący wskazał, że ...

2013 r. o sygn. akt KIO/UZP 1353/13}. Odwołujący podniósł ...

sytuacja życiowo-osobista Sygn. akt KIO 423/16 H.M. była ...

lipca 2012 r. (sygn. akt KIO/UZP 1575/12), przy nieco ...

tych osób - bez Sygn. akt KIO 423/16 konieczności dowodzenia przekazania ...

grudnia 2014 r. (sygn. akt: KIO 2640/14, KIO 2651/14, KIO 2652/14), w którym Krajowa ...

M. i Odwołującego Sygn. akt KIO 423/16 jednoznacznie pozwalają na ...

2010 r. (sygn. akt nr KIO/UZP 1874 /10) Krajowa Izba ...

około 4 km, Sygn. akt KIO 423/16 uprawdopodobnia częste kontakty ...

potwierdza, że pomiędzy Sygn. akt KIO 423/16 wykonawcami musiało dojść ...

nr 1 i Sygn. akt KIO 423/16 2, wykonawca, który ...

oczywistego uszeregowania dokumentów; Sygn. akt KIO 423/16 - niemal identyczność pod ...

o odrzucenie odwołania. Sygn. akt KIO 423/16 Po pierwsze, Przystępujący ...

zarówno wspólnikiem tej Sygn. akt KIO 423/16 Spółki, jak i ...

obu wykonawców, tj. Sygn. akt KIO 423/16 wykonawcy H.M ...

nawierzchni bitumicznych na Sygn. akt KIO 423/16 sieci dróg wojewódzkich ...

ocenie Izby Odwołujący Sygn. akt KIO 423/16 wykazał, że: po ...

stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12), 3 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14) i 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13)}, jak i doktryny ...

Należy jednak zastrzec, Sygn. akt KIO 423/16 że art. 6 ...

l konsumentów. Komentarz, Sygn. akt KIO 423/16 Warszawa 2014, s ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)}. Sąd Najwyższy w ...

w postępowaniu dotyczącego Sygn. akt KIO 423/16 wiedzy i doświadczenia ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 34 fragmenty

2016-06-10 » Oddala odwołania

Sygn. akt: KIO 858/16, KIO 871/16, KIO 872/16, KIO 873/16, KIO 874/16, KIO 876/16 WYROK z dnia ...

Lublinie (odwołanie o sygn. akt KIO 858/16), 2) wykonawcę: M ...

Białej (odwołanie o sygn. akt KIO 871/16), 3) wykonawcę: J ...

Mazowieckim (odwołanie o sygn. akt KIO 872/16), 4) wykonawcę Ł ...

Kiczycach (odwołanie o sygn. akt KIO 873/16), 5) wykonawcę R ...

Kamieńczyku (odwołanie o sygn. akt KIO 874/16), 6) wykonawcę B ...

Świętoszówce (odwołanie o sygn. akt KIO 876/16) w postępowaniu prowadzonym ...

Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 872/16, KIO 874/16); - wykonawcy Geokart-International ...

Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 873/16); - wykonawcy InterTIM Sp ...

Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 874/16); orzeka: 1. Oddala ...

w Warszawie. Przewodniczący: …………………… …………………… …………………… Sygn. akt: KIO 858/16, KIO 871/16, KIO 872/16, KIO 873/16, KIO 874/16, KIO 876/16 U z a ...

033540. Odwołanie o sygn. akt KIO 858/16 Wykonawca - Okręgowe Przedsiębiorstwo ...

postępowania. Odwołania o sygn. akt KIO 871/16, 873/16, 876 ...

Białej (odwołanie o sygn. akt KIO 871/16), Ł.F. prowadzący ...

Kiczycach (odwołanie o sygn. akt KIO 873/16), B.P. prowadzący ...

Świętoszówce (odwołanie o sygn. akt KIO 876/16) (zwani dalej: "Odwołującymi ...

1) odwołanie o sygn. akt KIO 871/16 dla części I ...

2) odwołanie o sygn. akt KIO 873/16 dla części XV ...

3) odwołanie o sygn. akt KIO 876/16 dla części XIX ...

kosztów. Odwołania o sygn. akt KIO 872/16, 874/16 Wykonawcy ...

Mazowieckim (odwołanie o sygn. akt KIO 872/16), R.G. prowadzący ...

Kamieńczyku (odwołanie o sygn. akt KIO 874/16) (zwani dalej: "Odwołującymi ...

1) odwołanie o sygn. akt KIO 872/16 dla części XII ...

2) odwołanie o sygn. akt KIO 874/16 dla części XI ...

Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 872/16, KIO 874/16); - wykonawcy Geokart-International ...

Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 873/16); - wykonawcy InterTIM Sp ...

Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 874/16). Krajowa Izba Odwoławcza ...

uwzględnienie. Odwołanie o sygn. akt KIO 858/16 Izba rozpatrzyła zarzut ...

kwietnia 2010 r., sygn. akt KIO/ UZP 594/10). Z powyższego ...

r. Odwołania o sygn. akt KIO 871, KIO 873, KIO 876/16 Izba rozpatrzyła zarzut ...

ust. 1 tej ustawy (wyrok KIO z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2865/12). Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający ...

zasadną. Odwołania o sygn. akt KIO 872, KIO 874/16 Izba rozpatrzyła zarzut ...

Oba odwołania o sygn. akt KIO 872, KIO 874/16 podlegają oddaleniu. Nie ...

dotyczących odwołań o sygn. akt KIO 871/16, KIO 873/16, KIO 876/16, KIO - mechanizm zmowy był oczywisty, podobnie ...

VI Ga 95/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2017-07-17 19 fragmentów Premium ciekawe zdania

2017-07-17 » wyrok w sprawach połączonych: umarza postępowanie wywołane skargą odwołującego; zmienia zaskarżone postanowienie w pkt 1 w ten sposób, że oddala odwołanie,

kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 662/17 I. umarza postępowanie ...

Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako KIO lub Izba) na skutek odwołania ...

k.73). W uzasadnieniu postanowienia KIO, po szczegółowym przedstawieniu zarzutów zawartych ...

dalej p.z.p.). Według KIO, skoro odwołujący oparł zarzuty odwołania ...

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W ocenie KIO pozostałe zarzuty podniesione w odwołaniu ...

odwołującego - stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, KIO nie ma ustawowej kompetencji do ...

w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy KIO dokonała błędnej, rozszerzającej wykładni przesłanek ...

argumentacji skarżący powołał szereg orzeczeń KIO wydanych na gruncie przepisu art ...

pewnością mieści się w kognicji KIO. W dalszej kolejności wyjaśnił, że ...

przez inne organy, w tym KIO, czy nie doszło do popełnienia ...

zarzuty kwestionujące odrzucenie odwołania przez KIO są zasadne. I tak rację ...

m.in., iż rozstrzygając sprawę KIO bada m.in. czynność zamawiającego ...

odrzucenia oferty tego wykonawcy (tak KIO w wyroku z dnia 7 ...

kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 545/17, Lex nr 2281307 ...

aprobuje stanowisko przeważające w orzecznictwie KIO, w świetle którego przy ocenie ...

stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2865/12; wyrok z dnia 3 marca 2014 r., sygn. akt KIO 309/14; wyrok z dnia ...

grudnia 2013 r., sygn. akt KIO 2851/13; wyrok z 7 ...

kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 423/16). Co również istotne ...

1) p.z.p., a KIO była obowiązana rozpoznać odwołanie merytorycznie ...

12następne »