Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP – Komunikat UZP – 2019-06-19

2019-06-19 » UZP / Aktualności

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych....

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-06-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 19 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 lit. c) i g) - Udzielanie zamówień publicznych na usługi - Fakultatywne podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Poważne ...

Przystąpienie Australii do GPA

2019-06-13 » UZP / Aktualności

W dniu 5 kwietnia 2019 r. Australia złożyła w Sekretariacie WTO dokumenty przystąpienia do Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Australii w dniu 5 maja 2019 r. W rezultacie przystąpienia Australii do GPA, instytucje zamawiające państw ...

Zakończenie Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert

2019-06-07 » UZP / Aktualności

Dziękujemy za przykłady kryteriów przesłane przez Państwa w ramach I, II i III edycji Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zakończył się nabór zgłoszeń do Konkursu....

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-06-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. c) i art. 10 lit. d) ppkt (i), (ii) i (v) - Ważność - Zakres stosowania - Wyłączenie usług arbitrażowych i ...

KIO 937/19 – Postanowienie KIO – 2019-06-05 Premium

2019-06-05 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt KIO 937/19 POSTANOWIENIE z dnia 5 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 5 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania ...

KIO 907/19 – Wyrok KIO – 2019-06-04 Premium

2019-06-04 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 907/19 WYROK z dnia 4 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2019 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2019

2019-06-04

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 ...

KIO 856/19 – Wyrok KIO – 2019-05-27 Premium

2019-05-27 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 856/19 Wyrok z dnia 27 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 24 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2019 r. przez wykonawcę S... Sp. z o.o. z...

KIO 851/19 – Wyrok KIO – 2019-05-23 Premium

2019-05-23 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 851/19 WYROK z dnia 23 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Ernest Klauziński Daniel Konicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

123456...1632następne »