Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych – Komunikat UZP – 2019-07-16

2019-07-16 » UZP / Aktualności

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ...

Konkurs na pozacenowe kryteria oceny ofert – wyróżnienia w III edycji

2019-07-15 » UZP / Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert w III edycji wyróżniła: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Kryteria wyróżnione w ramach III edycji Konkursu dostępne są w Forum Dobrych Praktyk. Zapraszamy do zapoznania się z nimi....

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

2019-07-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ELEANOR SHARPSTON przedstawiona w dniu 11 lipca 2019 r.(1) Sprawa C-298/18 Reiner Grafe Jürgen Pohle przeciwko Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH OSL Bus GmbH [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Cottbus (sąd ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

2019-07-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 11 lipca 2019 r.(1) Sprawa C-395/18 Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA przeciwko Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze, przy interwencji: E-VIA SpA [wniosek o wydanie orzeczenia w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-07-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 11 lipca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 28 ust. 2 - Przetarg ograniczony - Wykonawcy dopuszczeni do przedstawienia oferty - Konieczność zachowania tożsamości ...

Ankieta dotycząca JEDZ

2019-07-08 » UZP / Aktualności

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu KE dotyczącym satysfakcji użytkowania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Ma ono na celu zebranie opinii instytucji zamawiających oraz wykonawców na temat zalet i wad serwisów ESPD wprowadzonych w Europie oraz problemów, na które ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-07-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 783/19 WYROK z dnia 1 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2019 r., 28 maja 2019 r., 11 czerwca 2019 r. i 24 czerwca 2019 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

KIO 997/19 – Wyrok KIO – 2019-06-28 Premium

2019-06-28 » Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 997/19 WYROK z dnia 28 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 12 oraz 24 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2019 r. ...

KIO 1078/19 – Wyrok KIO – 2019-06-28 Premium

2019-06-28 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1078/19 WYROK z dnia 28 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 czerwca 2019 r. ...

KIO 1050/19 – Wyrok KIO – 2019-06-27 Premium

2019-06-27 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1050/19 WYROK z dnia 27 czerwca 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 czerwca 2019 r. ...

123456...2537następne »