Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przystąpienie Australii do GPA – Komunikat UZP – 2019-06-13

2019-06-13 » UZP / Aktualności

W dniu 5 kwietnia 2019 r. Australia złożyła w Sekretariacie WTO dokumenty przystąpienia do Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Australii w dniu 5 maja 2019 r. W rezultacie przystąpienia Australii do GPA, instytucje zamawiające państw ...

Zakończenie Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert

2019-06-07 » UZP / Aktualności

Dziękujemy za przykłady kryteriów przesłane przez Państwa w ramach I, II i III edycji Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zakończył się nabór zgłoszeń do Konkursu....

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-06-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. c) i art. 10 lit. d) ppkt (i), (ii) i (v) - Ważność - Zakres stosowania - Wyłączenie usług arbitrażowych i ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2019

2019-06-04

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 ...

KIO 809/19 – Wyrok KIO – 2019-05-22 Premium

2019-05-22 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 809/19 WYROK z dnia 22 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 r. przez wykonawcę...

KONKURS NA POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT – wyróżnienie w II edycji

2019-05-21 » UZP / Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert w II edycji wyróżniła: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Wyróżnione w ramach II edycji Konkursu kryteria dostępne są w Forum Dobrych Praktyk. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Przypominamy jednocześnie, że do 5 czerwca...

KIO 828/19 – Wyrok KIO – 2019-05-20 Premium

2019-05-20 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 828/19 WYROK z dnia 20 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 r. przez ...

Odwołanie ze stanowiska Wiceprezesa UZP

2019-05-20 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19 maja 2019 r. Pani Barbara Loba została odwołana ze stanowiska Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dziękujemy Pani Wiceprezes za zaangażowanie w prace Urzędu....

KIO 725/19 – Wyrok KIO – 2019-05-16 Premium

2019-05-16 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 725/19 WYROK z dnia 16 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 13 maja 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2019r. przez ...

e-Zamówienia – prezentacja założeń projektu (zmiana terminu)

2019-05-15 » UZP / Aktualności

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu publicznej prezentacji założeń ...

123456...3958następne »