Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Klauzule: mediacyjna i koncyliacyjna w umowach w sprawie zamówienia publicznego – Komunikat UZP – 2020-02-19

2020-02-19 » UZP / Aktualności

W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, która współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo ...

„Nowe Pzp” w Pile - zapraszamy na konferencję

2020-02-19 » UZP / Aktualności

Są dodatkowe wolne miejsca na konferencję "Nowe Prawo zamówień publicznych" w Pile 26 lutego 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia udziału. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi. Udział w konferencji jest ...

XII Ga 766/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2020-02-06 Premium

2020-02-06 » Oddala apelację

Sygn. akt XII Ga 766/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Kardaś Sędziowie: SO Jolanta Safader-Skwarlińska SR del. Anita Różalska Protokolant: sekretarz sądowy Martyna Czujak ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2020

2020-02-06

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 6 lutego 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. h) - Artykuł 12 ust. 4 - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi w ...

KIO 116/20 – Wyrok KIO – 2020-02-04 Premium

2020-02-04 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 116/20 WYROK z dnia 4 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 r. przez ...

KIO 117/20 – Postanowienie KIO – 2020-02-03 Premium

2020-02-03 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 117/20 POSTANOWIENIE z dnia 3 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 3 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

KIO 112/20 – Postanowienie KIO – 2020-02-03 Premium

2020-02-03 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 112/20 POSTANOWIENIE z dnia 3 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 3 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 91/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 Premium

2020-01-31 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 91/20 WYROK z dnia 31 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Aneta Mlącka Anna Osiecka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

KIO 109/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 Premium

2020-01-31 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 109/20 WYROK z dnia 31 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2020r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020 ...

KIO 99/20 – Wyrok KIO – 2020-01-30 Premium

2020-01-30 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 99/20 WYROK z dnia 30 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020 r. ...

123456...4214następne »