Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przejdź do Regulamin pracy komisji przetargowej

2019-10-19 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Zaproponowane zapisy - w szczególności dotyczące zakresu czynności powierzonych komisji przetargowej na podstawie regulaminu - mają charakter przykładowy, ustawa Pzp nie zawiera bowiem regulacji w ww. zakresie. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp , do podstawowych zadań ...

Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych od 1 stycznia 2021 r.

2019-10-18 » UZP / Aktualności

Przypominamy, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej został przesunięty z 1 stycznia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. Obecnie obowiązek pełnej ...

Przejdź do Wniosek o zwolnienie od kosztów w postępowaniu skargowym osoba prawna

2019-10-12 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU SKARGOWYM Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej podlega opłacie sądowej. Wysokość opłaty stałej od skargi została unormowana w art. 34 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych (dalej jako: u.k.s.c. ) - w wysokości pięciokrotności wpisu ...

KIO 1922/19 – Wyrok KIO – 2019-10-10 Premium

2019-10-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1922/19 WYROK z dnia 10 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Aneta Mlącka Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

KIO 1859/19 – Wyrok KIO – 2019-10-04 Premium

2019-10-04 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1859/19 WYROK z dnia 4 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 września ...

KIO 1835/19, KIO 1849/19 – Wyrok KIO – 2019-10-03 Premium

2019-10-03 » Oddala odwołania, Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1835/19 Sygn. akt: KIO 1849/19 WYROK z dnia 3 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w ...

KIO 1826/19 – Wyrok KIO – 2019-10-03 Premium

2019-10-03 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1826/19 WYROK z dnia 3 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 września ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-10-03

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 3 października 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedura udzielania zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-10-03

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 3 października 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 12 ust. 1 - Stosowanie w czasie - Swoboda państw członkowskich w zakresie wyboru sposobu świadczenia usług - Granice - Zamówienia publiczne będące przedmiotem...

KIO 1821/19 – Wyrok KIO – 2019-10-02 Premium

2019-10-02 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1821/19 WYROK z dnia 2 października 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 września ...

123456...4054następne »