Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 13 fragmentów

2013-01-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2851/12 WYROK z dnia ...

w Lublinie. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2851/12 UZASADNIENIE W dniu ...

przez Zamawiającego wysokości (zob. wyrok KIO z dnia 30 listopada 2010 r., KIO 2512/10; wyrok KIO z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt: KIO 753/11, KIO 758/11; wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO 2801/10; wyrok z dnia ...

maja 2010r. sygn. akt: KIO/UZP 814/10; wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt: KIO 1395/10; wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r.; sygn. akt KIO 605/11; wyrok z dnia ...

marca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 216/09, KIO/UZP 223/09). W odniesieniu ...

stosowanej umowy ubezpieczenia (por. wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2012 r., KIO/UZP 62/12; wyrok KIO z dnia 30 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1206/10). Ponadto, uznaje ...

celu uzyskania ubezpieczenia (por. wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2012 ...

w KRS Wykonawcy. W orzecznictwie KIO znalazło się wyjaśnienie, zgodnie z ...

wykonywanej przez firmę działalności (wyrok KIO z dnia 19 maja 2008 r., KIO/UZP 429/08). Przedmiotem badania ...

z wybranym wykonawcą (zob. wyrok KIO z dnia 27 lutego 2012 r., KIO 218/12, wyrok KIO z dnia 21 lutego 2012 r., KIO 264/12). Gdyby Zamawiający z ...

u podstaw decyzji zamawiającego." (wyrok KIO z dnia 6 sierpnia 2012 r., KIO 1582/12). Niemniej jednak, argumenty ...

celu uzyskania ubezpieczenia (por. wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2012 ...

sierpnia 2011 roku, sygn. akt KIO 1693/11). Dostrzeżenia również wymaga ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 33 fragmenty

2018-07-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1279/18 WYROK z dnia ...

terminie 7 dni Sygn. akt KIO 1279/18 od dnia jego ...

w Warszawie. Przewodniczący: .................................... .................................... .................................... Sygn. akt KIO 1279/18 U z a ...

środkami dowodowymi zasadności Sygn. akt KIO 1279/18 swoich twierdzeń. 3 ...

zakresie przydzielone zadania, Sygn. akt KIO 1279/18 3) podmioty wchodzące ...

nie został sporządzony Sygn. akt KIO 1279/18 protokół z otwarcia ...

stycznia 2015 r. (sygn. akt KIO 2691/14)}, zgodnie z którym ...

Stąd nie jest Sygn. akt KIO 1279/18 wystarczające dla stwierdzenia ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)]. Odwołujący dodał, że ...

zaszkodzenia innym wykonawcom. Sygn. akt KIO 1279/18 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu ...

województw, nr referencyjny Sygn. akt KIO 1279/18 DZID-2610-43 ...

s. 285-287). Sygn. akt KIO 1279/18 Zarówno według doktryny ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)]. W złożonej na ...

czerwca 2016 r. (sygn. akt: KIO 858/16, KIO 871/16, KIO 872/16, KIO 873/16, KIO 874/16, KIO 876/16): Zdaniem Izby należy ...

czerwca 2013 r. (sygn. akt KIO 1353/18) stwierdził, że zabronione ...

pewne zdarzenia nie Sygn. akt KIO 1279/18 miałyby szansy zaistnieć ...

stycznia 2015 r. sygn. akt KIO 2691/14). Za istotne dla ...

października 2015 r. (sygn. akt: KIO 2193/15, KIO 2194/15), w szczególności z ...

porozumienia, których celem Sygn. akt KIO 1279/18 nie jest ograniczenie ...

stycznia 2018 r. sygn. akt KIO 2691/18), zaistniały dodatkowe okoliczności ...

dzięki nieprzedłużeniu terminu Sygn. akt KIO 1279/18 związania ofertą i ...

istotna dla rozstrzygnięcia. Sygn. akt KIO 1279/18 Zamawiający dodał, że ...

Urząd Ochrony Konkurencji Sygn. akt KIO 1279/18 i Konsumentów w ...

zgłoszono również opozycji. Sygn. akt KIO 1279/18 Przystępujący wniósł o ...

postępowaniach dotyczących analogicznego Sygn. akt KIO 1279/18 przedmiotu zamówienia OPGK ...

nie za bardzo Sygn. akt KIO 1279/18 wiedzieli gdzie strzelać ...

okoliczności i dowodów Sygn. akt KIO 1279/18 stwierdził zawarcie przez ...

stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12), 3 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14) i 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13)}, jak i doktryny {zob. D ...

lub narusza interes Sygn. akt KIO 1279/18 innego przedsiębiorcy lub ...

Warszawa 2014, s. Sygn. akt KIO 1279/18 286; D. Miąsik ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)}. Sąd Najwyższy w ...

dopuszczone w orzecznictwie. Sygn. akt KIO 1279/18 Powyższe rozważania, przywoływane ...

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sygn. akt KIO 1279/18 Mając powyższe na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 27 fragmentów

2016-04-07 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 423/16 WYROK z dnia ...

osiemdziesiąt cztery złote Sygn. akt KIO 423/16 siedemdziesiąt sześć groszy ...

w Kaliszu. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt KIO 423/16 U z a ...

oferty najkorzystniejszej oferty Sygn. akt KIO 423/16 złożonej przez Odwołującego ...

stycznia 2011 r. (sygn. akt KIO 2766/12), 13 sierpnia 2012 r., (sygn. akt KIO 1603/12), 2 lipca 2012 r. (sygn. akt KIO 1287/12), 20 września 2011 r. (sygn. akt KIO 1924/11)} Zdaniem Odwołującego już ...

zbyt daleko idące. Sygn. akt KIO 423/16 Odwołujący wskazał, że ...

2013 r. o sygn. akt KIO/UZP 1353/13}. Odwołujący podniósł ...

sytuacja życiowo-osobista Sygn. akt KIO 423/16 H.M. była ...

lipca 2012 r. (sygn. akt KIO/UZP 1575/12), przy nieco ...

tych osób - bez Sygn. akt KIO 423/16 konieczności dowodzenia przekazania ...

grudnia 2014 r. (sygn. akt: KIO 2640/14, KIO 2651/14, KIO 2652/14), w którym Krajowa ...

M. i Odwołującego Sygn. akt KIO 423/16 jednoznacznie pozwalają na ...

2010 r. (sygn. akt nr KIO/UZP 1874 /10) Krajowa Izba ...

około 4 km, Sygn. akt KIO 423/16 uprawdopodobnia częste kontakty ...

potwierdza, że pomiędzy Sygn. akt KIO 423/16 wykonawcami musiało dojść ...

nr 1 i Sygn. akt KIO 423/16 2, wykonawca, który ...

oczywistego uszeregowania dokumentów; Sygn. akt KIO 423/16 - niemal identyczność pod ...

o odrzucenie odwołania. Sygn. akt KIO 423/16 Po pierwsze, Przystępujący ...

zarówno wspólnikiem tej Sygn. akt KIO 423/16 Spółki, jak i ...

obu wykonawców, tj. Sygn. akt KIO 423/16 wykonawcy H.M ...

nawierzchni bitumicznych na Sygn. akt KIO 423/16 sieci dróg wojewódzkich ...

ocenie Izby Odwołujący Sygn. akt KIO 423/16 wykazał, że: po ...

stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12), 3 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14) i 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13)}, jak i doktryny {zob. D ...

Należy jednak zastrzec, Sygn. akt KIO 423/16 że art. 6 ...

l konsumentów. Komentarz, Sygn. akt KIO 423/16 Warszawa 2014, s ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)}. Sąd Najwyższy w ...

w postępowaniu dotyczącego Sygn. akt KIO 423/16 wiedzy i doświadczenia ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

VI Ga 95/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2017-07-17 19 fragmentów Premium ciekawe zdania

2017-07-17 » wyrok w sprawach połączonych: umarza postępowanie wywołane skargą odwołującego; zmienia zaskarżone postanowienie w pkt 1 w ten sposób, że oddala odwołanie,

kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 662/17 I. umarza postępowanie ...

Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako KIO lub Izba) na skutek odwołania ...

k.73). W uzasadnieniu postanowienia KIO, po szczegółowym przedstawieniu zarzutów zawartych ...

dalej p.z.p.). Według KIO, skoro odwołujący oparł zarzuty odwołania ...

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W ocenie KIO pozostałe zarzuty podniesione w odwołaniu ...

odwołującego - stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, KIO nie ma ustawowej kompetencji do ...

w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy KIO dokonała błędnej, rozszerzającej wykładni przesłanek ...

argumentacji skarżący powołał szereg orzeczeń KIO wydanych na gruncie przepisu art ...

pewnością mieści się w kognicji KIO. W dalszej kolejności wyjaśnił, że ...

przez inne organy, w tym KIO, czy nie doszło do popełnienia ...

zarzuty kwestionujące odrzucenie odwołania przez KIO są zasadne. I tak rację ...

m.in., iż rozstrzygając sprawę KIO bada m.in. czynność zamawiającego ...

odrzucenia oferty tego wykonawcy (tak KIO w wyroku z dnia 7 ...

kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 545/17, Lex nr 2281307 ...

aprobuje stanowisko przeważające w orzecznictwie KIO, w świetle którego przy ocenie ...

stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2865/12; wyrok z dnia ...

marca 2014 r., sygn. akt KIO 309/14; wyrok z dnia ...

grudnia 2013 r., sygn. akt KIO 2851/13; wyrok z 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 423/16). Co również istotne ...

1) p.z.p., a KIO była obowiązana rozpoznać odwołanie merytorycznie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 51 fragmentów

2015-04-03 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 561/15 WYROK z dnia ...

wpisu od odwołania. Sygn. akt KIO 561/15 Stosownie do art ...

n i e Sygn. akt KIO 561/15 Zamawiający - Polska Spółka ...

ZRUG i Konsorcjum Sygn. akt KIO 561/15 EST jako zawierających ...

rażąco niskiej ceny Sygn. akt KIO 561/15 złożonych przez ZRUG ...

stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12), 3 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14) i 23 grudnia 2013 r. Sygn. akt KIO 561/15 (sygn. akt KIO 2851/13)}, jak i doktryny {w odwołaniu ...

inny niż wynikający Sygn. akt KIO 561/15 z ustalenia warunków ...

stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12)} sam fakt ustalenia ...

Prezesa UOKiK sam Sygn. akt KIO 561/15 fakt, że celem ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14) i 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13; a także powołano się na ...

stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13). Ponadto Odwołujący stwierdził ...

być ujawniane za Sygn. akt KIO 561/15 pomocą dowodów bezpośrednich ...

tego rodzaju porozumienie Sygn. akt KIO 561/15 spowodowały, że zakaz ...

wykonawcę składającego daną Sygn. akt KIO 561/15 ofertę (Odwołujący dodał ...

marca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 262/09), 12 października 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1415/09), 9 maja 2013 r. (sygn. akt KIO 934/13)} i sądów okręgowych ...

października 2013 r. (sygn. akt KIO 2354/13), oraz 17 lutego ...

października 2013 r. (sygn. akt: KIO 2216/13, KIO 2221/13). Odwołujący stwierdził również ...

przykład wyroku Izby Sygn. akt KIO 561/15 z 1 lipca 2013 r. (sygn. akt KIO 1423/13)}. Odwołujący podał, że ...

tym Odwołujący postuluje dokonanie przez KIO dokładnej analizy i weryfikacji tych ...

szczególnie Konsorcjum EST. Sygn. akt KIO 561/15 {ad pkt 4 ...

września 2013 r. (sygn. akt KIO 1993/13). Odwołujący podsumował, że ...

tych wyjaśnień pełnomocnik Sygn. akt KIO 561/15 Zamawiającego uzasadnił to ...

czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1187/13}. Odwołujący stwierdził, że ...

ceny jako tajemnica Sygn. akt KIO 561/15 przedsiębiorstwa miały taki ...

lipca 2014 r. (sygn. akt KIO 1384/14)}. Odwołujący stwierdził, że ...

zamawiającego {w odwołaniu Sygn. akt KIO 561/15 wskazano na uchwałę ...

listopada 2014 r. (sygn. akt: KIO 2134/14, KIO 2153/14), 7 sierpnia 2014 r. (sygn. akt KIO 1529/13), z 17 grudnia 2013 r. ( sygn. akt KIO 2773/13), 24 kwietnia 2012 r. (sygn. akt KIO 762/12). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu ...

w odwołaniu wskazano sygn. akt KIO 83/13}, w którym stwierdzono ...

złożonej przez ZRUG. Sygn. akt KIO 561/15 Zamawiający stwierdził, że ...

Zamawiającemu na stwierdzenie, Sygn. akt KIO 561/15 że nie ma ...

niego wartość szacunkowa Sygn. akt KIO 561/15 zamówienia była znacząco ...

zatem ma wymierną Sygn. akt KIO 561/15 wartość gospodarczą. Tym ...

zachowaniem 3-dniowego Sygn. akt KIO 561/15 terminu oraz wymogu ...

które nie były Sygn. akt KIO 561/15 zawarte w odwołaniu ...

grudnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1633/09) Izba wskazała ...

lipca 2013 r. (sygn. akt KIO 1653/13) Izba stwierdziła: O ...

października 2011 r. w sprawie KIO 2054/11). W konsekwencji Izba ...

czynu nieuczciwej konkurencji Sygn. akt KIO 561/15 Zarzut zawarty w ...

że było to Sygn. akt KIO 561/15 porozumienie zmierzające do ...

o rozstrzygnięciu postępowania. Sygn. akt KIO 561/15 Powyższe ustalenie ma ...

przedstawić zaledwie kilka Sygn. akt KIO 561/15 okoliczności jako poszlaki ...

ważności wadium) bez Sygn. akt KIO 561/15 ponoszenia konsekwencji {por ...

zatem dowodzenie powyższymi Sygn. akt KIO 561/15 sprawozdaniami, a także ...

ofertę na inne Sygn. akt KIO 561/15 zadanie. Przystępujący ZRUG ...

technicznych, wyjątkowo sprzyjających Sygn. akt KIO 561/15 warunków wykonywania zamówienia ...

ocenione jako lakoniczne, Sygn. akt KIO 561/15 ogólnikowe i niepotwierdzające ...

00 zł (ZRUG), Sygn. akt KIO 561/15 26.629.500 ...

zasadniczych etapów robót, Sygn. akt KIO 561/15 w tym posiadany ...

techniczne, technologiczne, organizacyjne Sygn. akt KIO 561/15 przedsiębiorstwa lub inne ...

r. (sygn. akt Sygn. akt KIO 561/15 279/15) i ...

pkt 1 sentencji. Sygn. akt KIO 561/15 O kosztach postępowania ...

12następne »