Spróbuj: "KIO 281/16" 3

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 280/16, KIO 281/16, KIO 295/16 – Wyrok KIO – 2016-03-16 27 fragmentów

2016-03-16 » Oddala odwołania

Sygn. akt: KIO 280/16 KIO 281/16 KIO 295/16 WYROK z dnia ...

15-696 Białystok (sygn. akt KIO 280/16) B. wykonawcę M ...

22-100 Chełm (sygn. akt KIO 281/16) C. wykonawcę MPO Sp. z ...

15-950 Białystok (sygn. akt KIO 295/16) w postępowaniu prowadzonym ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 280/16 i KIO 295/16 po stronie zamawiającego ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 280/16 i KIO 281/16 po stronie zamawiającego 3. wykonawcy ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 280/16 po stronie odwołującego ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 281/16 po stronie zamawiającego 4. wykonawcy ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 281/16 po stronie zamawiającego 5. wykonawcy ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 281/16 i KIO 295/16 po stronie zamawiającego ...

15-696 Białystok (sygn. akt KIO 280/16), M.B. prowadzącego ...

22-100 Chełm (sygn. akt KIO 281/16) oraz MPO Sp. z o ...

15-950 Białystok (sygn. akt KIO 295/16) i: 2.1 ...

15-696 Białystok (sygn. akt KIO 280/16), M.B. prowadzącego ...

22-100 Chełm (sygn. akt KIO 281/16) oraz MPO Sp. z o ...

15-950 Białystok (sygn. akt KIO 295/16) tytułem wpisów od ...

w Białymstoku. Przewodniczący: ................... ................... ................... Sygn. akt: KIO 280/16 KIO 281/16 KIO 295/16 U z a ...

na 6 części. Sygn. akt KIO 280/16 W dniu 19 ...

z wykonawcą BEDNAREX. Sygn. akt KIO 281/16 W dniu 19 lutego 2016 ...

oddalenie w całości. Sygn. akt KIO 295/16 W dniu 19 ...

r. odwołania o sygn. akt: KIO 280/16, KIO 281/16 i KIO 295/16 zostały skierowane do ...

w sprawach o sygn. akt KIO 280/16 i KIO 295/15, uznając, iż odwołania ...

wykonawcy (odwołanie o sygn. akt KIO 280/16 oferty wykonawcy Garden ...

natomiast odwołanie o sygn. akt KIO 295/16 oferty wykonawcy PHU ...

zasługują na uwzględnienie. Sygn. akt KIO 280/16 i 295/16 ...

w sprawie o sygn. akt KIO 1476/15) i zawierają odmienną ...

praktykach ograniczających konkurencję. Sygn. akt KIO 281/16 Zarzut dotyczący przekazania odwołującemu BEDNAREX ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 31 fragmentów

2017-07-12 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1244/17 WYROK z dnia ...

przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1244/17 po stronie zamawiającego ...

we Wrocławiu Przewodniczący: …………… Sygn. akt KIO 1244/17 Uzasadnienie Postępowanie o ...

treści oświadczenia woli. W wyroku KIO 1957/16 wskazano, że "Przepis ...

lutego 2013 r. (Sygn. akt KIO 179/13), Wyrok z dnia ...

kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 526/16 uznała, że w ...

ograniczenie konkurencji postępowania. W sprawie KIO 93/15, wskazano, że chociaż ...

jednak, że w aktualnym orzecznictwie KIO podkreśla się, że: "Forma udziału ...

drugiego podmiotu (wykonawcy)" (zob. wyrok KIO z dnia 1 czerwca 2015 r., KIO 1007/15), (zob. wyrok KIO z dnia 18 lutego 2016 r" KIO 154/16). Z powyższych orzeczeń KIO wynika więc w sposób jednoznaczny ...

zob. uzasadnienie przywoływanego wcześniej wyroku KIO z dnia 1 czerwca 2015 r., KIO 1007/15). Taka też sytuacja ...

się na obszerny "fragment" wyroku KIO z dnia 26 października 2016 r., KIO 1957/16, który jednak - co ...

Zgodnie bowiem z najnowszym orzecznictwem KIO, w którym analizowany był już ...

oświadczenia wykonawcy" (zob. uzasadnienie wyroku KIO z dnia 5 stycznia 2017 r., KIO 2334/16). Analizowane zachowanie uczestnika ...

odzwierciedlenie także w aktualnym orzecznictwie KIO, czego przykład stanowi wyrok KIO z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. akt KIO 260/15; KIO 261/15), a także wyrok KIO z dnia 10 czerwca 2015 ...

s. 200, a także wyrok KIO z dnia 12 maja 2017 r., KIO 773/17). Co więcej, przystępujący ...

gospodarczy. Według zaś uzasadnienia wyroku KIO z dnia 16 marca 2016 r. (sygn. akt: KIO 280/16; KIO 281/16; KIO 295/16): "{...) sam fakt istnienia ...

przepisem art. 192 ust. 2 , KIO uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli ...

B.. Powołane przez odwołującego orzecznictwo KIO jest również nieadekwatne do stanu ...

przedmiotu zamówienia (zob. uzasadnienie wyroku KIO z dnia 1 czerwca 2015 r,, KIO 1007/15). Taka też sytuacja ...

się na obszerny "fragment" wyroku KIO z dnia 26 października 2016 r., KIO 1957/16, który jednak - co ...

wynika kwestia podwykonawstwa. 1. Wyrok KIO 192/17 z dnia 13 ...

02.2017r. 2. Wyrok KIO 234/17 z dnia 22 ...

02.2017r. 3. Wyrok KIO 540/17 z dnia 04 ...

odzwierciedlenie także w aktualnym orzecznictwie KIO, czego przykład stanowi wyrok KIO z dnia 28 lutego 2015 r. sygn, akt KIO 260/15; KIO 261/15, a także wyrok KIO z dnia 10 czerwca 2015 ...

s, 200, a także wyrok KIO z dnia 12 maja 2017 r., KIO 773/17). Co więcej, zamawiający ...

listopada 2014 r. (sygn. akt: KIO 2130/14; KIO 2132/14; KIO 2148/14) KIO trafnie zwróciła zaś uwagę, że ...

gospodarcze. Według zaś uzasadnienia wyroku KIO z dnia 16 marca 2016 r. (sygn. akt: KIO 280/16; KIO 281/16; KIO 295/16): Odwołujący nie przedstawił ...

zaprzecza. Ponadto zamawiający wygrał przed KIO sprawę opierająca się na tej ...

i zakłócenie konkurencji (sygn. akt: KIO 773/17 z dnia 8 ...

art. 192 ust. 2 ustawy, KIO uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli ...

zamawiającego wyrok Izby sygn. akt KIO 773/17 nie mógł mieć ...