Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 15 fragmentów

2016-05-19 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia zarzutów odwołania

Sygn. akt: KIO 746/16 WYROK z dnia ...

w Szczecinie. Przewodniczący: ……………………..……… Sygn. akt: KIO 746/16 U Z A ...

linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej [KIO] oraz zapatrywaniami doktryny wykluczenie wykonawcy ...

konkurencji, spoczywa na zamawiającym (wyrok KIO z 9.9.2010 r., KIO/UZP 1858/10; wyrok KIO z 22.12.2014 r., KIO 2587/14). Zamawiający powinien był ...

decyzji o wykluczeniu Odwołującego (wyrok KIO z 4.6.2014 r., KIO 983/14). Z uwagi na ...

nie może budzić wątpliwości (wyrok KIO z 7.08.2014, KIO 1505/14). Tymczasem uzasadnienie decyzji ...

spowodował utrudnienia uczciwej konkurencji (wyrok KIO z 13.08.2009 r., KIO/UZP 995/09; wyrok KIO z 12.4.2011, KIO 691/11; wyrok KIO z dnia 6.6.2011, KIO 1108/11). W postępowaniu Zamawiający ...

dowodu utrudnienia uczciwej konkurencji (wyrok KIO z 4.1.2011 r., KIO/UZP 2727/10; wyrok KIÓ z 12.4.2011, KIO 691/11; wyrok KIO z 5.12.2013 r., KIO 2688/13; wyrok KIO z 24.7.2013, KIO 1620/13). Tym samym automatyzm, jaki zastosował ...

możliwości zrównoważenia ewentualnego uprzywilejowania (wyrok KIO z 23.7.2009 r., KIO/UZP 871/09). Zakładając hipotetycznie ...

lipca 2011 r. (sygn. akt KIO 1406/11) KIO wskazała, powołując się także na ...

wykonawcy w przygotowaniu postępowania (wyrok KIO z dnia 5.12.2013 r., KIO 2688/13). O czynnościach związanych ...

do członków komisji przetargowej (uchwała KIO z 18.09.2009 r. KIO/KD 31/09). Po drugie ...

ust.4 ustawy (vide wyrok KIO z 21.5.2015 r., KIO 950/15). Mając na uwadze ...

Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 2749/12. Z przepisu art ...

czerwca 2010 roku sygn. akt KIO/UZP 1092/09). Nienaruszalność treści ...