Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Prace serwisowe związane ze zmianą środowiska infrastrukturalnego – Komunikat UZP – 2020-11-18

2020-11-18 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Mając na uwadze korzystanie przez Państwa z aplikacji udostępnianych przez UZP, uprzejmie informujemy, że związku z pracami serwisowymi związanymi ze zmianą środowiska infrastrukturalnego dla Biuletynu Zamówień Publicznych, Rocznego sprawozdania oraz miniPortalu w dniach 28-29 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-11-18

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 18 listopada 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Dyrektywa 2000/35/WE - Pojęcie "transakcji handlowej" - Pojęcia "dostawy towarów" i "świadczenia usług" - Artykuł 1 i art. 2 pkt 1 akapit pierwszy - ...

KIO 2726/20 – Wyrok KIO – 2020-11-09 Premium

2020-11-09 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 2726/20 WYROK z dnia 9 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza, w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2020 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 ...

KIO 2701/20 – Postanowienie KIO – 2020-11-09 Premium

2020-11-09 » Umarza postępowanie

Sygn. akt: KIO 2701/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

KIO 2653/20 – Postanowienie KIO – 2020-11-06 Premium

2020-11-06 » Umarza postępowanie odwoławcze

sygn. akt: KIO 2653/20 POSTANOWIENIE z dnia 12 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata działając z urzędu, w oparciu o art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), postanawia: sprostować oczywistą omyłkę ...

KIO 2722/20 – Postanowienie KIO – 2020-11-06 Premium

2020-11-06 » Odrzucić odwołanie

Sygn. akt: KIO 2722/20 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 6 listopada 2020 r. odwołania ...

KIO 2651/20 – Postanowienie KIO – 2020-11-06 Premium

2020-11-06 » Umarza postępowanie odwoławcze

sygn. akt: KIO 2651/20 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Adam Skowroński Protokolant: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron, w dniu 6 listopada 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

KIO 2621/20 – Wyrok KIO – 2020-11-05 Premium

2020-11-05 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 2621/20 WYROK z dnia 5 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 października ...

KIO 2562/20 – Wyrok KIO – 2020-11-05 Premium

2020-11-05 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2562/20 WYROK z dnia 5 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 października 2020 r. ...

KIO 2688/20 – Postanowienie KIO – 2020-11-05 Premium

2020-11-05 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 2688/20 POSTANOWIENIE z dnia 5 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant : Aldona Karpińska po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem Stron w dniu 5 listopada 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

123456...4506następne »