Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1441/21 – Wyrok KIO – 2021-06-04 Premium

2021-06-04 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1441/21 WYROK z dnia 4 czerwca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2021 ...

KIO 1204/21 – Wyrok KIO – 2021-06-04 Premium

2021-06-04 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1204/21 WYROK z dnia 4 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę Z... Sp. z o.o. z siedzibą w...

C-210/20 – Wyrok TSUE – 2021-06-03

2021-06-03

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 2014/24/UE - Przebieg postępowania - Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia - Artykuł 63 - Oferent polegający na zdolności ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-06-02 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1245/21 WYROK z dnia 2 czerwca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 2 czerwca 2021 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 roku...

KIO 1313/21 – Wyrok KIO – 2021-06-02 Premium

2021-06-02 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1313/21 WYROK z dnia 2 czerwca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 2 czerwca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021...

KIO 1361/21 – Wyrok KIO – 2021-06-02 Premium

2021-06-02 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

sygn. akt: KIO 1361/21 WYROK z dnia 2 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2021 roku, przez ...

KIO 1069/21 – Wyrok KIO – 2021-06-02 Premium

2021-06-02 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1069/21 WYROK z dnia 02 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07 kwietnia 2021 r. ...

KIO 1040/21 – Wyrok KIO – 2021-06-01 Premium

2021-06-01 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1040/21 WYROK z dnia 01 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 06 kwietnia 2021 r. ...

XXIII Ga 1711/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-05-31 Premium

2021-05-31 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1711/20 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2021

2021-05-28 » Oddalono skargę kasacyjną

I GSK 1794/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Hanna Kamińska Sędzia NSA Barbara Mleczko-Jabłońska Sędzia del. WSA Cezary Kosterna (spr.) po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Głównej ...

« poprzednie12345678910...4779następne »