Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 577/24 – Postanowienie KIO – 2024-03-07

2024-03-07 » Odrzucić odwołanie

Sygn. akt: KIO 577/24 POSTANOWIENIE Warszawa, dnia 7 marca 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Beata Pakulska-Banach Katarzyna Paprocka Aleksandra Patyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-03-07

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 7 marca 2024 r.(1) Sprawa C-652/22 Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș. przeciwko Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave przy udziale: HŽ Infrastruktura d.o.o., Strabag AG, Strabag d.o.o., ...

KIO 578/24 – Wyrok KIO – 2024-03-06 Premium

2024-03-06 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 578/24 WYROK Warszawa, dnia 6 marca 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Irmina Pawlik Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2024 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2024 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2024

2024-03-06 » Uchylono zakarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję i umorzono postępowanie administarcyjne

I GSK 425/20 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bogdan Fischer Sędzia NSA Piotr Pietrasz Sędzia del. WSA Krzysztof Sobieralski (spr.) Protokolant Piotr Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2024 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej S. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2024

2024-03-06 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 498/24 WYROK Warszawa, dnia 6 marca 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Aleksandra Kot Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2024 r. przez wykonawcę Strabag sp. z o.o. z siedzibą ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2024

2024-03-06 » Oddalono skargę

I SA/Bk 26/24 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marcin Kojło (spr.), Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 6...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2024

2024-03-06 » Oddalono skargę

I SA/Bk 24/24 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marcin Kojło, Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski (spr.), , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 6...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2024

2024-03-06 » Oddalono skargę

I SA/Bk 22/24 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marcin Kojło (spr.), Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 6...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2024

2024-03-06 » Oddalono skargę

I SA/Bk 23/24 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marcin Kojło, Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 6...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

2024-03-06 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 563/24 POSTANOWIENIE Warszawa, dnia 6 marca 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Maria Kacprzyk Joanna Gawdzik-Zawalska Małgorzata Jodłowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym z udziałem stron w dniu 6 marca 2024 r., w Warszawie odwołania ...

« poprzednie23456789101112...5620następne »