Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

UZP/ZO/0-451/04 – Wyrok ZA – 2004-04-15

2004-04-15 » Odrzuca odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-451/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBogusław Józef Dębski Arbitrzy:Andrzej Wiktor Urbańczyk Tadeusz Stefan Ćwikliński ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.04.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – ZA – 2004

2004-04-15

Sygn. akt: UZP/ZO/0-450/04 PROTOKÓŁ POSIEDZENIA / ROZPRAWY Zespołu Arbitrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Janusz Wojciech Lubowicz Bogumił Piechura Protokolant Piotr Jabłoński w sprawie wniesionego do Prezesa Urzędu Zamówień...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-04-15 » Uwzględnia odwołanie unieważniając czynność unieważnienia postępowania i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-449/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówKrystyna Agnieszka Królak Arbitrzy:Jan Eustachiusz Bałamut Iwona Joanna Ławińska-Tarsa ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.04.2004 r. w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-04-15 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie wszystkich czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację podstawowego pakietu usług sanitarno-porządkowych i konserwacyjnych na terenie Miasta B

Sygn. akt UZP/ZO/0-447/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówAnna Halina Kułaga Arbitrzy:Tadeusz Andrzej Ignatowicz Jerzy Cywoniuk ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.04.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-04-14 » Odrzuca odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-446/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Jan Chojnacki Arbitrzy: Andrzej Czesław Matuszczyk January Józef Wójcik Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14.04.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-04-14 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-444/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Andrzej Wiktor Urbańczyk Stanisław Grodzki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14.04.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-04-01 » Umarza postępowanie

Sygn. akt: UZP/ZO/0-403/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Jan Kowalski Arbitrzy: Franciszek Bogusław Werner Roman Jerzy Sielecki Protokolant Rafał Oksiński Wobec wycofania ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2004

2004-03-31 » Uczestnikom konkursu uregulowanego w art. 13a ustawy (...) przysługują środki odwoławcze zawarte w rozdziale 8 tej ustawy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2004 r. III CZP 7/04 Uczestnikom konkursu uregulowanego w art. 13a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) przysługują środki odwoławcze zawarte w rozdziale 8 tej ustawy. Skład orzekający ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Warszawie – 2004

2004-03-30 » Odrzucono skargę

III SA/Wa 69/04 - Postanowienie WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hanna Kamińska, Sędziowie, , po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] S. A. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień ...

V Ca 264/04 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2004-03-18 Premium

2004-03-18

Sygn. akt V Ca 264/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2004 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny- Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO E. Szewczyk Sędzia SO A. Zając (spr.) Sędzia SR (del.) K. Sobolewska-Filcek Protokolant apl. adw. K, Pękała po rozpoznaniu w dniu 18 marca...

« poprzednie1...56165617561856195620562156225623562456255626...5632następne »