Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

UZP/ZO/0-933/04 – Wyrok ZA – 2004-06-25

2004-06-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-933/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Krystyna Wiśniewska Arbitrzy: Andrzej Wiktor Urbańczyk Władysław Ludwik Obara Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.06.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-06-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-932/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 25 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBożena Maria Ankiewicz-Filipczuk Arbitrzy:Zbigniew Heliodor Koczorski Anna Maria Trzeźwińska ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.06....

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-06-25 » Odrzuca odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-931/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 25 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówAnna Halina Kułaga Arbitrzy:Piotr Gajda Anna Teresa Jaworska-Klinowska ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25.06.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-06-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-929/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 25 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówPiotr Dubowski Arbitrzy:Jerzy Ryszard Figarski Barbara Witkowska ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.06.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2004

2004-06-24

Komunikat w Dz.U. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-212/02: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii[1] (Uchybienie zobowiązaniom Państwa - Dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG - Niewystarczająca transpozycja - Obowiązek przewidzenia w prawodawstwie dotyczącym ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004

2004-06-24

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO L. A. GEELHOEDA przedstawiona w dniu 24 czerwca 2004 r. (1) Sprawa C-126/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Artykuły 8 i 11 ust. 1 dyrektywy Rady 92/50/EWG odnoszącej się do koordynacji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-06-24 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności dotyczących udzielenia zamówienia publicznego począwszy od opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sygn. akt UZP/ZO/0-925/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Świętosław Janusz Fortuna Arbitrzy: Andrzej Feliks Skarzyński Ryszard Paweł Krawczyk Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.06.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-06-24 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności począwszy od opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sygn. akt UZP/ZO/0-924/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Józef Hajduk Arbitrzy: Helena Banach Halina Urszula Łukasiewicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.06.2004 r. w Warszawie odwołania...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-06-24 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-922/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówDanuta Szacuń Arbitrzy:Aleksander Chabałowski Ryszard Jan Chojnacki ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.06.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-06-24 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-921/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Marian Wiese Arbitrzy: Wiesław Cezary Olszewski Renata Tubisz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.06.2004 r. w Warszawie odwołania ...

« poprzednie1...50805081508250835084508550865087508850895090...5122następne »