Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku usług w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych - art. 4 pkt 3 lit. e)

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych, z wyjątkiem usług w całości opłacanych przez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności, ...

Zasady przedstawiania zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający ma prawo żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia ...

Wyłączenie ustawy przy zamówieniach na uzbrojenie, objętych tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przepis art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienia enumeratywnie okoliczności, w których procedury określone tą ustawą nie mają zastosowania. Jako, iż przepis ten wymienia okoliczności, w których możliwe jest odstępstwo od zasady udzielania zamówień publicznych przez zamawiających opłacających ...

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a) ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Przepis art. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych określa zamknięty katalog okoliczności, co do których przepisy ustawy nie znajdują zastosowanie. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 1 lit a) ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej ...

Stosowanie procedur ustawy - Prawo zamówień publicznych, przy budowie elektrowni wiatrowej oraz zespołu takich elektrowni w celu produkcji energii elektrycznej

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) został określony w art. 3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Pzp, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż określone w pkt 1 - 3 , podmioty, jeżeli zamówienia jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów ...

KIO 1603/22 – Wyrok KIO – 2022-07-07 Premium

2022-07-07 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1603/22 WYROK z dnia 7 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2022 r. przez ...

KIO 1594/22 – Wyrok KIO – 2022-07-06 Premium

2022-07-06 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1594/22 Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Słoma po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 4 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 czerwca 2022 r. przez wykonawców...

KIO 1668/22 – Wyrok KIO – 2022-07-06 Premium

2022-07-06 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1668/22 WYROK z dnia 6 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 r. przez ...

KIO 1601/22 – Wyrok KIO – 2022-07-05 Premium

2022-07-05 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1601/22 WYROK z dnia 5 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2022 r. przez ...

KIO 1558/22 – Wyrok KIO – 2022-07-01 Premium

2022-07-01 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

sygn. akt: KIO 1558/22 WYROK z dnia 1 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2022 r. przez ...

« poprzednie12345678...5084następne »