Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-835/19 – Postanowienie TSUE – 2020-11-26

2020-11-26

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 26 listopada 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Udzielanie koncesji - Dyrektywa 2014/23/UE - Artykuł 2 ust. 1 akapit pierwszy - Artykuł 30 - Swoboda określania i organizowania przez instytucję ...

Prace serwisowe związane ze zmianą środowiska infrastrukturalnego

2020-11-18 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Mając na uwadze korzystanie przez Państwa z aplikacji udostępnianych przez UZP, uprzejmie informujemy, że związku z pracami serwisowymi związanymi ze zmianą środowiska infrastrukturalnego dla Biuletynu Zamówień Publicznych, Rocznego sprawozdania oraz miniPortalu w dniach 28-29 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-11-18

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 18 listopada 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Dyrektywa 2000/35/WE - Pojęcie "transakcji handlowej" - Pojęcia "dostawy towarów" i "świadczenia usług" - Artykuł 1 i art. 2 pkt 1 akapit pierwszy - ...

KIO 2801/20 – Wyrok KIO – 2020-11-16 Premium

2020-11-16 » Oddala odwołanie

sygn. akt: KIO 2801/20 WYROK z dnia 16 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 października 2020 r. ...

KIO 2741/20 – Postanowienie KIO – 2020-11-13 Premium

2020-11-13 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 2741/20 POSTANOWIENIE z dnia 13 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym (...) października 2020 r. przez Odwołującego - C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spóła komandytowa, (...) w postępowaniu ...

KIO 2302/20 – Wyrok KIO – 2020-11-12 Premium

2020-11-12 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2302/20 WYROK z dnia 12 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 września 2020 ...

KIO 2740/20 – Wyrok KIO – 2020-11-12 Premium

2020-11-12 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2740/20 WYROK z dnia 12 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 października 2020 ...

KIO 2777/20 – Wyrok KIO – 2020-11-12 Premium ciekawe zdania

2020-11-12 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2777/20 WYROK z dnia 12 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2020...

KIO 2699/20 – Wyrok KIO – 2020-11-12 Premium

2020-11-12 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2699/20 WYROK z dnia 12 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 października 2020 r...

KIO 2620/20 – Postanowienie KIO – 2020-11-10 Premium

2020-11-10 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 2620/20 POSTANOWIENIE z dnia 10 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 10 listopada 2020 r. w Warszawie ...

123456...4512następne »