Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przejdź do uproszczony schemat postępowania negocjacje z ogłoszeniem.pdf

2022-01-21 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

UPROSZCZONY SCHEMAT POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Negocjacje z ogłoszeniem to jeden z trybów udzielenia zamówienia w przypadku udzielania zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Polega na tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2022

2022-01-14

Sygn. akt KIO/W 1/22 POSTANOWIENIE z dnia 14 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2022 r. w Warszawie wniosku z dnia 12 stycznia 2022 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-01-13

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 13 stycznia 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/7/UE - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Zakres stosowania - Pojęcie "transakcji handlowych" - Organ publiczny będący wierzycielem przedsiębiorstwa - Wyłączenie - Oddanie nieruchomości ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

2022-01-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 3624/21 WYROK z dnia 10 stycznia 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia ...

Zmiany w ustawie Pzp

2022-01-10 » UZP / Aktualności

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W Dzienniku Ustaw pod poz. 25 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych...

PYTANIA i ODPOWIEDZI dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach na podstawie ustawy Pzp z 2019 r.

2022-01-08 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Co zrobić w przypadku, gdy w roku sprawozdawczym były udzielone zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2004 roku oraz na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2019 roku? Jak wynika z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2022

2022-01-05

Sygn. akt: KIO/KD 26/21 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 5 stycznia 2022 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 13 grudnia 2021 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, dotyczących informacji o wyniku kontroli ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2022

2022-01-03

Sygn. akt: KIO/W 110/21 POSTANOWIENIE z dnia 3 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 stycznia 2022 r. w Warszawie wniosku z dnia 27 grudnia 2021 r. o uchylenie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2022

2022-01-03

Sygn. akt KIO/W 107/21 POSTANOWIENIE z dnia 3 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 stycznia 2022 r. w Warszawie wniosku z dnia 27 grudnia 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021

2021-12-31

Sygn. akt: KIO/W 109/21 POSTANOWIENIE z dnia 31 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 grudnia 2021 r. w Warszawie wniosku z dnia 28 grudnia 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez ...

123456...4938następne »