Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

UZP/ZO/0-604/04 – Wyrok ZA – 2004-05-11

2004-05-11 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-604/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówTadeusz Stefan Ćwikliński Arbitrzy:Stanisław Kazimierz Bubiński Jerzy Miszczak ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.05.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-05-11 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie odpowiedniej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.2 poprzez zapis zgodny z wymogami określonymi w art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Sygn. akt UZP/ZO/0-603/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Edmund Guzel Arbitrzy: Włodzimierz Kazimierz Rybus Tomasz Fimowicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.05.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-05-11 » Umarza postępowanie

Sygn. akt: UZP/ZO/0-588/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówUrszula Krystyna Wiśniewska Arbitrzy:Tadeusz Antoni Mykowiecki Barbara Krystyna Nowakowska- Kowalak ProtokolantRafał Oksiński ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-05-11 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-583/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówRoman Mirosław Kołuda Arbitrzy:Grzegorz Józef Papierz Witold Marek Majewski ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.05.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-05-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-607/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 10 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówRyszard Jan Chojnacki Arbitrzy:Alina Bożena Iwaniec Lidia Mirosława Piotr-Krajecka ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.05.2004 r. w Warszawie...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-05-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-592/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 10 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówWaldemar Piotr Jankowski Arbitrzy:Piotr Świątecki Danuta Jadwiga Dziubińska ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.05.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-05-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-591/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 10 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówZenon Adam Piwowarczyk Arbitrzy:Wacław Drzymała Mieczysław Jan Olejnik ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.05.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-05-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-590/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 10 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówDanuta Szacuń Arbitrzy:Beata Kawińska Marian Trzópek ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.05.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-05-10 » Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność Zamawiającego polegającą na wyborze najkorzystniejszej oferty i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny oferty

Sygn. akt UZP/ZO/0-587/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 10 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówMirosław Józef Hajduk Arbitrzy:Tadeusz Andrzej Ignatowicz Stanisław Grodzki ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.05.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-05-10 » Uwzględnia odwołanie i unieważnia wszystkie czynności Zamawiającego podjęte w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sygn. akt UZP/ZO/0-577/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 10 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówAleksander Rzeźnicki Arbitrzy:Janina Stefania Boryczko Bogdan Roman Skwarka ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.05.2004 r. w Warszawie ...

« poprzednie1...56165617561856195620562156225623562456255626...5639następne »