Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zmiany w ustawie Pzp – Komunikat UZP – 2021-09-09

2021-09-09 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, zwana...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-09-09

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GERARDA HOGANA przedstawiona w dniu 9 września 2021 r.(1). Sprawa C-497/20 Randstad Italia SpA przeciwko Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-09-02

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 2 września 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 49 i 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Dyrektywa 2014/23/UE - Postępowania w sprawie udzielania koncesji - Artykuł 43 - Istotne zmiany - Loterie z wykorzystaniem kart do zdrapywania - ...

KIO 1951/21 – Wyrok KIO – 2021-08-26 Premium

2021-08-26 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1951/21 WYROK z dnia 26 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Klaudia Kwadrans Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 2 i 25 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

IV Ca 2879/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 2021-08-26 Premium

2021-08-26 » umarza postępowanie skargowe

Sygn. akt IV Ca 2879/20 POSTANOWIENIE Dnia 26 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Piotr Niezgodzki po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym na skutek skargi (...) Spółki Akcyjnej w W. w ...

KIO 1945/21 – Wyrok KIO – 2021-08-25 Premium

2021-08-25 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1945/21 WYROK z dnia 25 sierpnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 20 sierpnia 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 ...

KIO 1916/21 – Wyrok KIO – 2021-08-24 Premium

2021-08-24 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1916/21 WYROK z dnia 24 sierpnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 sierpnia 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca...

KIO 1932/21 – Wyrok KIO – 2021-08-23 Premium

2021-08-23 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1932/21 WYROK z dnia 23 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. ...

KIO 2082/21 – Wyrok KIO – 2021-08-19 Premium

2021-08-19 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2082/21 WYROK z dnia 19 sierpnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. ...

Prace techniczne na miniPortalu

2021-08-13 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, ze względu na konieczność przeprowadzenia prac technicznych, w dniu 13.08.2021r. w godz. 22:00 - 23:00 wystąpią przerwy w dostępnie do systemu miniPortal. Za utrudnienia przepraszamy....

123456...517następne »