Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-927/19 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021-04-15

2021-04-15

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 15 kwietnia 2021 r.(1) Sprawa C-927/19 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras przy udziale: UAB Ecoservice Klaipėda, UAB Klaipėdos autobusų parkas, UAB Parsekas, UAB Klaipėdos transportas [wniosek o ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-04-15

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 15 kwietnia 2021 r.(1) Sprawa C-561/19 Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA przeciwko Rete Ferroviaria Italiana SpA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato...

Większa dostępność strony internetowej Urzędu

2021-04-12 » UZP / Aktualności

Realizując zapisy Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696), na naszej stronie internetowej udostępnione zostało narzędzie pomagające korzystać ze strony osobom głuchym. Wskazana ustawa nakłada na jednostki administracji publicznej obowiązki dotyczące ...

Materiał dotyczący zamówień przedkomercyjnych

2021-04-09 » UZP / Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym zamówień przedkomercyjnych opublikowanym na stronie UZP: Udzielanie zamówień na usługi badawcze i rozwojowe wyłączone ze stosowania ustawy Pzp (zamówienia przedkomercyjne) w oparciu o regulamin Narodowego Centrum Badań i Rozwoju...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-04-02 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 270/21 WYROK z dnia 2 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-04-02 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 197/21 WYROK z dnia 2 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2021 r. przez ...

KIO 474/21 – Wyrok KIO – 2021-03-26 Premium

2021-03-26 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 474/21 WYROK z dnia 26 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez Wykonawcę R. ...

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

2021-03-26 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu opublikowany został materiał poświęcony mediacji i innym sposobom polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych. Dokument przedstawia rys historyczny polubownego rozwiązywania sporów, a także koncentruje się na rozwiązaniach ...

KIO 624/21 – Wyrok KIO – 2021-03-25 Premium

2021-03-25 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 624/21 WYROK z dnia 25 marca 2021 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 25 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego 2021 r. przez ...

KIO 475/21 – Wyrok KIO – 2021-03-24 Premium

2021-03-24 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 475/21 WYROK z dnia 24 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez...

123456...709następne »