Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1286/20 – Wyrok KIO – 2020-07-09 Premium

2020-07-09 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1286/20 WYROK z dnia 9 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 10 ...

KIO 1167/20 – Postanowienie KIO – 2020-07-09 Premium

2020-07-09 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1167/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Aldona Karpińska wobec cofnięcia w dniu 8 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2020 r. przez wykonawcę S(1)... Spółka...

KIO 784/20 – Wyrok KIO – 2020-07-09

2020-07-09 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 784/20 WYROK z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Agnieszka Trojanowska Renata Tubisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

2020-07-09 » Zaskarżone » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 779/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie ...

KIO 1115/20 – Wyrok KIO – 2020-07-08 Premium

2020-07-08 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1115/20 WYROK z dnia 8 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja 2020 r. przez wykonawców...

KIO 1148/20 – Postanowienie KIO – 2020-07-08 Premium

2020-07-08 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 1148/20 POSTANOWIENIE z dnia 8 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Anna Chudzik Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 ...

KIO 1030/20 – Wyrok KIO – 2020-07-08 Premium

2020-07-08 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1030/20 WYROK z dnia 8 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 maja 2020 r. przez ...

XXIII Ga 1629/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-07-08 Premium

2020-07-08 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1629/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Bolesław Wadowski SO Wiktor Piber Protokolant: sekr. sądowy Mariusz Bajsztok po rozpoznaniu na...

Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 i 5

2020-07-08 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Dokonując analizy sytuacji prawnej fundacji oraz stowarzyszeń jako zamawiających na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp", należy wskazać, iż art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp nakłada obowiązek jej stosowania również przez osoby prawne...

KIO 1230/20 – Postanowienie KIO – 2020-07-07 Premium

2020-07-07 » Odrzucić odwołanie

sygn. akt: KIO 1230/20 POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Członkowie: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 7 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby ...

« poprzednie1234567...392następne »