Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 457/22 – Wyrok KIO – 2022-03-14 Premium ciekawe zdania

2022-03-14 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 457/22 WYROK z dnia 14 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez ...

KIO 482/22 – Wyrok KIO – 2022-03-11 Premium

2022-03-11 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 482/22 WYROK z dnia 11 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 marca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 21 lutego 2022 r. przez ...

KIO 506/22, KIO 507/22 – Wyrok KIO – 2022-03-11 Premium ciekawe zdania

2022-03-11 » Oddala odwołania

Sygn. akt KIO 506/22 KIO 507/22 WYROK z dnia 11 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Irmina Pawlik Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 503/22 – Wyrok KIO – 2022-03-11 Premium

2022-03-11 » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 503/22 WYROK z dnia 11 marca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Marta Słoma Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 ...

KIO 501/22 – Wyrok KIO – 2022-03-11 Premium

2022-03-11 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 501/22 WYROK z dnia 11 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lutego 2022 r. przez Odwołującego - ...

KIO 496/22 – Wyrok KIO – 2022-03-10 Premium

2022-03-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 496/22 WYROK z dnia 10 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lutego 2022 r. przez ...

KIO 436/22 – Wyrok KIO – 2022-03-10 Premium

2022-03-10 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 436/22 WYROK z dnia 10 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Ernest Klauziński Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

III SA/Gl 1163/21 – Wyrok WSA w Gliwicach – 2022-03-09

2022-03-09 » Oddalono skargę

III SA/Gl 1163/21 - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć Sędziowie Sędzia WSA Dorota Fleszer Asesor WSA Piotr Pyszny (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 marca 2022 r. sprawy ...

XXIII Zs 126/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-03-09 Premium

2022-03-09 » Zmienia zaskarżony wyrok

Sygn. akt XXIII Zs 126/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Bernard Litwiniec po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze ...

Przejdź do II-TOM-REKOMENDACJI-PREZESA-UZP-ZAMoWIENIA-PUBLICZNE-NA-SYSTEMY-INFORMATYCZNE.pdf

2022-03-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY TOM II URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GRUDZIEŃ 2021 R. Spis treści I. WPROWADZENIE ................................................................................................................. 6 II. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI ....................................................................................11 Rekomendacja ogólna nr 1: zamawiający powinien zbadać przedmiot zamówienia pod kątem zasadności podziału ...

« poprzednie23456789101112...1317następne »